Search

Články

   Minimalizovat

Vaši lidé potřebují víc než jen mzdu


Petr Sýkora

 Bez velkých ideálů nelze dělat velké věci. Pokud chcete vybudovat velký podnik, potřebujete vašim lidem nabídnout víc než jen mzdu a kariéru. Přesněji řečeno: Ti nejlepší lidé, tedy ti, o které vám na trhu práce především jde, hledají víc než jen práci. Tito lidé si vybírají a často se rozhodují i podle jiných kritérií, než podle toho, "kdo víc dá". Hledají práci, která má smysl...
 

Vaši lidé potřebují víc než jen mzdu
Petr Sýkora, Office depot
 
Bez velkých ideálů nelze dělat velké věci. Pokud chcete vybudovat velký podnik, potřebujete vašim lidem nabídnout víc než jen mzdu a kariéru. Přesněji řečeno: Ti nejlepší lidé, tedy ti, o které vám na trhu práce především jde, hledají víc než jen práci. Tito lidé si vybírají a často se rozhodují i podle jiných kritérií, než podle toho, "kdo víc dá". Hledají práci, která má smysl.
Tomáš Baťa říkal, že kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Přestože cílem podniků je vydělávat, jsou zakládány v prvé řadě proto, aby vyřešily zákazníkům nějaký problém nebo jim poskytly výrobky a služby. Potřebujete tedy poslání, anglicky mission statement. A každý z vašich spolupracovníků potřebuje vědět, proč váš podnik vlastně existuje.
Někteří šéfové firem tvrdí, že mít něco takového je hloupost a že se o těchto věcech jen píše v manažerských knížkách. Hrubě tak podceňují své lidi, kteří s nimi podnik budují. Na druhou stranu znám i podniky, které mají poslání tak složité, že mu nerozumí nikdo jiný než vedení firmy.
Z vlastní zkušenosti vím, že poslání může zásadně nasměrovat kulturu ve firmě... Psal se rok 1998. Podnikali jsme už šest let a měli několik set zaměstnanců. V té době jsme začali pociťovat potřebu nalézt něco, co nás ještě více spojí dohromady. Po dlouhé debatě jsme přišli s tím, bychom se měli maximálně snažit šetřit čas, starosti a náklady spojené s provozem. Nic víc, nic míň.
V praxi to znamená, že když činíme rozhodnutí, vědomě či podvědomě hlídáme, aby výsledné řešení bylo s posláním v souladu.
O poslání mluvím osobně se všemi novými kolegy, kteří do firmy nastupují. Na obyčejných každodenních příkladech si ukazujeme, co to znamená šetřit zákazníkům čas a jak jim můžeme pomoci ušetřit.
Neziskové organizace, kluby a dokonce i rodiny mají často jasně definované poslání. I když mu mnohdy tak neříkají - což je, myslím, úplně jedno. Za velmi silné považuji i známé havlovské poslání "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí." To je přece jen mnohem víc než jen revoluční heslo. Poslání lidi spojuje a nemusí se omezovat jen na podniky.
Dobrým příkladem organizace s jasným posláním je i Young presidents organization - organizace sdružující mladé podnikatele a ředitele firem po celém světě, jejíž poslání zní: "Better leaders through education and idea exchange - Stát se lepšími lídry prostřednictvím vzdělání a výměny zkušeností."
A proč vlastně existuje vaše firma? Právě teď to vaši lidé potřebují vědět.

HN.IHNED.CZ  18. 6. 2009 
Leaders voice
 

http://hn.ihned.cz/c1-37483880-vasi-lide-potrebuji-vic-nez-jen-mzdu
 Written By: Čejková
Date Posted: 21.2.2011
Number of Views: 3930

Return

top of page