Search

Články

   Minimalizovat

Inovační podnikání - v Číně
Ne, nemusít jít o podnikatelskou sebevraždu ! Pravda, čínští obchodní partneři a průmysloví výrobci mají zcela odlišnou představu o respektování duševního a průmyslového vlastnictví než evropští či američtí podnikatelé. Četné příběhy zcizeného know-how jsou mementem pro ty, kdo hledají levné výrobní kapacity na východě a tvrdě narazí na realitu čínských poměrů - ani standardní patentové krytí neochrání jejich inovativní řešení před bezostyšnými napodobovateli.
 

LEADERS' VOICE, 24.2. 2009
Ondřej Landa

Ne, nemusít jít o podnikatelskou sebevraždu ! Pravda, čínští obchodní partneři a průmysloví výrobci mají zcela odlišnou představu o respektování duševního a průmyslového vlastnictví než evropští či američtí podnikatelé. Četné příběhy zcizeného know-how jsou mementem pro ty, kdo hledají levné výrobní kapacity na východě a tvrdě narazí na realitu čínských poměrů - ani standardní patentové krytí neochrání jejich inovativní řešení před bezostyšnými napodobovateli.

Martin Liška, zakladatel společností AICTA a Aicta Design Work, patří k oněm inovátorům, kteří se neváhají pustit do podnikání tam, kde jiní obezřetně couvají. Platí to jak ve zdánlivě donkichotském, a přesto úspěšném prosazování v oblasti vývoje a výroby dieselových automobilových a leteckých motorů, tak v osobitém, již patnáctiletém působení na činském trhu. Společný lednový inovační seminář Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství přinesl originální mozaiku inovačních podnětů a svébytných podnikatelských zkušeností, o které by bylo škoda se nepodělit. Martinovy myšlenky ponechávám bez uvozovek v syrové, autentické podobě.

Inovační inspirace :

 • Neznalost pomáhá - když člověk ví, do čeho všeho jde, tak do toho nejde.
 • Najděte ve světě lidi, kteří to umějí, jsou nejlepší, a pravidelně s nimi hovořte o svých problémech a nápadech.
 • Najděte nejlepšího člověka na světě, kterému možná rozumí 5 dalších lidí, a s ním začněte.
 • I ve velkých firmách se nové ideje rodí zdola a jen zázrakem se v nich prosadí – nabízí se velká příležitost, jak velkým firmám odčerpávat jejich zdroje, tedy odhalit zneuznané inovátory a spojit se s nimi.
 • Nebojte se vstoupit do soutěže s lídry trhu
 • Člověk, který má jenom ideu, ale není ochoten pro ni vykrvácet, není pro mě.
 • Nevěřím v korporátní rozhodování. Vždy musí být konkrétní člověk, který věc má na starost a je ochoten pro ni vykrvácet... Já mám možnost jeho pojetí odmítnout. Když neodmítnu, pak už nezasahuji.
 • Čím je složitější obor, tím je menší konkurence – v jednoduchých oborech je spousta lidí.
 • Inovace v hromadných výrobách jsou problematické - počáteční investice jsou pro soukromého podnikatele příliš velké; šanci máme ve specializovaných výrobách pro náročné zákazníky, kteří jsou připraveni platit vyšší cenu.
 • Neustále poměřuji objektivní rizika – tedy nejistotu, kterým směrem se bude ubírat další rozvoj, se subjektivním rizikem – tedy s nejistotou, zda uspěji s prosazením své vlastní ideje / inovace
 • Neúspěšní podnikatelé mají problém - jsou moc pilní; měli by být línější a najmout odborníky na to, co neumějí.

Investičně obchodní inspirace z čínského trhu :

 • Čínskému zákazníkovi musíte přidat něco navíc – nabídku, resp. garanci toho, že se od Vás něco naučí
 • V Číně je třeba s koncovým zákazníkem komunikovat denně, projevovat osobní zájem o něj samotného, jeho rodinu, …
 • Chcete-li uspět v Číně, musíte dokonale zvládnout procesy doma. Číňané požadují jen nejvyšší kvalitu a spolehlivost – i když ji sami neumí.
 • Musíte si vychovat své vlastní Číňany. Nikdy nespoléhejte na loajalitu najatých čínských zaměstnanců – ti slouží sami sobě, ne vám.
 • Řízení výkonu v Číně : když skuhrají, že mají moc práce, tak jim naložím dvakrát tolik, a pak se uvidí.

Na závěr opravdová perla – inspirace, kterou najdeme jen u výrazných podnikatelskými osobností a opravdových lídrů – průkopníků inovací : Nemějte strach z Číňanů, utíkejte rychleji, než Vás honěj! Oni vás tlačí ke zlepšením. Buďte vděčni těm, kdo Vás nutí k inovacím. Za peníze imitujícího partnera Vás napadnou další myšlenky !Written By: SuperUser Account
Date Posted: 11.3.2010
Number of Views: 4665

Return

top of page