Search

Vůdcovství není kult osobnosti - pouze vůdcovství sdílené celou organizací je základním předpokladem úspěšného prosazení podniku ve stále náročnější světové konkurenci.”

Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel, Třinecké železárny, a.s.  

“Lídr trhu nemůže existovat bez iniciativních vůdčích osobností na všech úrovních v organizaci. Rozvoj vůdcovství proto patří ke strategickým prioritám společnosti Microsoft. ”

Jiří Devát, generální ředitel, Microsoft ČR, s.r.o.  

“Výzvou skutečného vůdcovství je prosadit různorodé myšlení v celé společnosti. Znamená to skládat tvořivé názory lidí jako spektrum v myšlenkovou duhu, která spojuje současnost s budoucností.”

Jaroslav Míl, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ, a.s.  

„Nádherná role managementu : přijímání nových výzev, nových rizik se zřetelem k dlouhodobému výsledku společnosti. Řídíme se přesvědčením, které pregnantně vyjádřil předseda správní rady naší společnosti William C. Weldon : „Soustavně [špičkového] výkonu dosahujeme díky kultuře, která je zakotvena v silném systému hodnot. Očekáváme nejvyšší standardy etického chování v celé organizaci, jichž dosáhneme jen tehdy, když každý z nás přijme odpovědnost za vůdcovství a integritu."

Jiří Pavlíček, generální ředitel, Johnson & Johnson ČR / SR  

“Pouze vůdcové schopní uvolnit vnitrofiremní intelektuální kapitál nekompromisním zaváděním koncepce síťové virtuální organizace na všech jejích úrovní mají šanci uspět v náročném prostředí nové ekonomiky.”

Miloslav Rut , generální ředitel, Cisco Systems ČR/SR

 

Citáty

   Minimalizovat

Citáty

   Minimalizovat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

top of page