Search

Lídři

   Minimalizovat

Lídři programu InterLeader®

InterLeader 2011-2015_Lídři programu_CEOS, Owners & Directors  

Ondřej Landa  

Zakladatel a vedoucí partner poradenské a školicí firmy Inventa, s.r.o.. Absolvent VŠE v Praze a University Karlovy. Nositel Fulbrightova stipendia na Harvard Business School v USA. Účastník desítek mezinárodních výcvikových programů, seminářů, konferencí. Absolvent speciálních výcviků v synektické metodě v USA a V. Británii (Synectics, Inc., SES – Synectics Educational Systems, Inc., Synectics, Ltd.). Certifikovaný absolvent 3letého programu Person-Centered Institute International (zal. Carl Rogers). Autor více než 200 prací z oblasti řízení, tvořivosti a inovací.
Tvůrce a garant projektu InterLeader® - certifikační program v tvorbě strategií, řízení změn a rozvoji vůdcovství. V poradenské a lektorské činnosti se specializuje zejména na problémy strategického řízení a tvorby firemních strategií, rozvoje inovací, transformace podniků a na projekty změny firemní kultury, systémy na podporu řízení lidských zdrojů, zakládání a řízení složitých projektů, vytváření strategického rámce shody ve vrcholovém vedení podniků a korporací formou facilitace a koučinku při využití originální metodiky Socrates®.

Ivan Balogh

Po desetiletém působení jako ředitel lidských zdrojů ve společnosti Plzeňský Prazdroj pracuje Ivan Balogh od roku 2014 jako ředitel strategických projektů pro mateřskou společnost SAB Miller v Evropě. V rámci skupiny SABMiller prošel řadou manažerských funkcí (od roku 2000 ředitel pro obchodní rozvoj v akciové společnosti Pivovar Šariš, poté manažer skupinového nákupu Plzeňského Prazdroje). Jako člen vrcholového vedení společnosti Plzeňský Prazdroj SABMiller odpovídal i za oblast firemních vztahů a komunikace. Ivan Balogh pochází ze Slovenska, na přelomu 70. a 80. let vystudoval žurnalistiku na tehdejší Leningradské univerzitě. Pracoval jako redaktor v mezinárodní redakci ČTK v Bratislavě i v Praze. Od druhé poloviny 80. let žil ve Velké Británii. Postupně působil ve společnostech Pizza Hut, Kalamazoo nebo Tetley.

Gabriel Berdár

Po úspěšné privatizaci společnosti ČESKÝ TELECOM v roce 2005, kterou připravil a řídil jako předseda představenstva a generální ředitel, působí Gabriel Berdár jako podnikatel, strategický investor, konzultant a interim manažer. Je společníkem a jednatelem firem BVI, s.r.o., MOG Assistance, s.r.o.. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1990 jako obchodní manažer Strojimportu. V roce 1991 přešel na několik měsíců do IBM ČR na pozici obchodního zástupce a pak do české pobočky DEC (Digital Equipment Corporation) na místo Key Account Manager, zodpovědného za střední a velké projekty. V letech 1993 až 1995 působil v IDOM Praha, zabývající se implementací ERP řešení. Nejprve na postu manažera pro prodej a marketing, později jako ředitel společnosti. V roce 1995 se stal generálním ředitelem společnosti XEROX CR, s.r.o.. Od roku 1998 až do června 2003 byl generálním ředitelem DELL COMPUTERS, s.r.o., s odpovědností za trhy ČR, Slovenska a následně byl zodpovědný i za Polsko, Finsko a Řecko. Absolvent elektrotechnické fakulty Technické univerzity v Košicích (1988).
 

Gilles Bérouard

V čele reklamní a marketingové agentury Havas Worldwide Prague stojí od jejího vzniku v roce 1994 (jako Euro RSCG Praha). Po vzniku multisite agentury Euro RSCG New Europe v roce 2000 se stal regionálním ředitelem pro celou oblast střední a východní Evropy. Havas Worldwide New Europe dnes zastřešuje deset poboček v různých zemích a její klientské portfolio tvoří ze 70 % lokálně získaní klienti. Gilles Bérouard graduoval na Ecole Supérrieure v Paříži a na univerzitě v Leedsu. Svou kariéru v reklamě zahájil v roce 1982 u Saatchi & Saatchi v Londýně. Je členem European Society of Opinion and Market Research a patří k čelným odborníkům na optimalizování značkových strategií a promotorem konceptu Creative Business Ideas®. Je členem Mezinárodního poradního sboru Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství.
 

Pavel Bobošík

Pavel Bobošík je předsedou představenstva marketingové a obchodní společnosti BCM, a.s.. Podnikatelské aktivity rozvíjí v Rusku jako generální ředitel a místopředseda představenstva investiční a sklářské společnosti EKRAN. V letech 1991-2008 byl spolumajitelem a generálním ředitelem společnosti SAHM s.r.o., předního evropského výrobce nápojového skla pro pivovary, producenty nealkoholických nápojů i pro značkové likéry a řídil další firmy v tomto oboru (SAHM Productions s.r.o.; Sklárna Heřmanova Huť, a.s.; Sklářská Huť s.r.o. Libochovice). Jeho společnosti získaly prestižní mezinárodní ocenění (BierConvent International, International European Award for Quality).
Absolvent VŠE Praha a špičkových manažerských programů na Cambridge University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Business School, IMD Lausanne. Působil jako prezident senátu BierConvent International, člen předsednictva Českého svazu pivovarů a sladoven, je členem Americké obchodní komory v ČR, Young Presidents´ Organization.

David Brož

V letech 2006-2013 generální ředitel české a slovenské pobočky společnosti VELUX, předního světového výrobce střešních oken. Poté založil firmu Versalis, s.r.o., v níž se věnuje poradenství a koučingu. Všechny manažerské pozice zastával v oblasti prodeje a marketingu. Pracoval pro Philips jako sales and marketing manager pro spotřební elektroniku a domácí spotřebiče, jako country manager výrobce nářadí Black&Decker v ČR a na Slovensku, 6 let jako ředitel české pobočky firmy Berner, přímého B2B prodejce technického sortimentu pro automotive a stavebnictví. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor fyzika pevných látek, po absolutoriu pracoval několik let v Akademii věd a na Univerzitě Karlově.

Stanislav Bruna

Od ledna 2015 předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO – Mezinárodní ropovody, a.s., v roce 2014 předseda dozorčí rady MERO. Přední český odborník v oboru petrochemie. Jako generální ředitel a místopředseda představenstva Unipetrol Rafinerie, a.s. (2003-2006) a následně Unipetrol RPA, s.r.o., obchodní jednotka Rafinérie (2007-2012) se podílel na transformaci České rafinérské, a.s. do režimu přepracovací rafinerie.
V letech 1996-2003 řídil tvorbu strategie nejprve jako vedoucí odboru strategického plánování Chemopetrol Litvínov, poté jako ředitel pro strategii a rozvoj, a od roku 2001 ředitel pro strategii, Unipetrol, a.s.
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou se specializací na výrobu a zpracování polymerů. Absolvent strategického programu InterManager Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství a společnosti Inventa, s.r.o.

Jiří Cienciala

Zmocněnec vlády ČR pro Severomoravský a Ústecký kraj. Člen dozorčí rady Třinecké železárny, a.s. a v letech 1996-2011 předseda představenstva a generální ředitel TŽ, a.s.. Rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě, docent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, předseda dozorčí rady sdružení Hutnictví železa, a.s., člen správní rady World Steel Association, člen mezinárodního poradního sboru Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství.
Manažer roku 2008, vedoucí autor publikací „Procesně řízená organizace" a „Lidé v průmyslovém podniku"

Pavel Cyrani

Člen představenstva a ředitel divize obchodu a strategie Skupiny ČEZ. Ing. Pavel Cyrani, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2005 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.
Před nástupem do ČEZ, a. s., působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA. v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management.

 

Kamil Čermák

Od roku 2013 je výkonným ředitelem společnosti BM Management, s.r.o., která spravuje investiční portfolio manželů Bakalových. Současně je předsedou představenstva vydavatelství Economi, a.s.. Od roku 1996 do roku 2004 Kamil Čermák pracoval v Českém Telecomu, poslední tři roky jako výkonný ředitel pro korporátní klientelu. V roce 2004 působil jako ředitel pro prodej a marketing v ČSA. Od roku 2005 pracoval ve Varšavě jako první generální ředitel ČEZ Polska, organizoval koupi dvou elektráren. Poté působil v ČEZ Prodej jako jednatel a ředitel pro významné zákazníky. Na počátku roku 2007 byl pověřen vedením společnosti ČEZnet, a.s. a po její fúzi se společností ČEZData (2008 ) byl Kamil Čermák do roku 2012 generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ ICT Services, a.s..
Od května 2010 působí rovněž jako prezident prestižního Czech Institute of Directors – institutu členů správních orgánů. Absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance, následně získal titul Master of Business Communication na Erasmově univerzitě v Rotterdamu. V letech 1992-1994 pracoval jako redaktor a moderátor České televize. V roce 1994-1995 byl poradcem a mluvčím ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého
 

Jan Červinka

Jan Červinka se v roce 1994 stál u zrodu pražské pobočky společnosti Speedware, která dodávala špičkový software v oblasti business intelligence. V roce 1999 odkoupil (spolu se Petrem Jechem) tuto pobočku od Speedware Corp. a na jejích základech vybudoval společnost Adastra zamšřenou na technologicky nezávislé služby řešení datových skladů a business intelligence. Adastra v roce 2000 expandovala na trhy Severní Ameriky, k de současně se zřízením kanceláře v Torontu založili majitelé ADASTRA CORPORATION (spolu s Janem Mrázkem). ADASTRA CORPORATION je dnes mezinárodní konzultační společností, která dodává specializovaná softwarová řešení především pro finanční instituce, telekomunikace a státní správu. Klíčovým faktorem rozvoje je řízení firmy jako "učící se" organizace. Od roku 2006 se umisťuje v prestižním žebříčku "Canada's 50 best managed companies". Jan Červinka je držitelem ocenění Technologický podnikatel roku 2006 České republiky. Tato cena je součástí soutěže Podnikatel roku vyhlašované každoročně společností Ernst & Young, která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání v ČR.
 

Luboš Čipera

Luboš Čipera je od července 2012 generálním ředitelem Mediatel, spol. s r.o. V této společnosti pracuje od roku 2005. Věnoval se rozvoji online služeb na reklamním a mediálnímu trhu jako výkonný ředitel pro Online služby a strategický rozvoj.
Od roku 1991 stál u zrodu systémů kabelové televize v České republice a v jejich využití pro multimediální služby. Do roku 2000 působil jako generální ředitel společnosti Dattelkabel, s.r.o.
V letech 2000–2001 byl v pozici viceprezidenta zodpovědný za rozvoj internetových služeb a služeb digitální televize u německé společnosti PrimaCom AG.

Jiří Devát

Absolvent VUT Brno, Swinburne University of Technology, Melbourne (Austrálie) a vědecké stáže v Tokyo Institute of Technology. Od roku 1993 do roku 1997 pracoval ve společnosti THEMOS, naposledy jako výkonný ředitel. Od roku 1997 působí ve společnosti Microsoft s.r.o. v řadě manažerských pozic. V červenci 2000 byl jmenován generálním ředitelem Microsoft ČR, s.r.o. a v této pozici pracoval do června 2006. Následně déle než 3 roky zastával pozici výkonného viceprezidenta Českých aerolinií a odpovědností za inovace, včetně informačních a komunikačních technologií, inovační strategie společnosti, vedení projektové kanceláře. V této době byl i členem správní rady společnosti SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques), která pro letecké přepravce zajišťuje informační technologie a telekomunikační služby. V lednu 2011 byl Jiří Devát jmenován generálním ředitelem společnosti Cisco Systems, spol. s.r.o. s odpovědností za veškeré činnosti Cisca v České republice. Tuto pozici opustil v roce 2014 a věnuje se privátním podnikatelským aktivitám a poradenským projektům.
Člen mezinárodního poradního sboru SSŘIP, pravidelně vystupuje v médiích, na významných konfrencích a dalších odborných akcích.
 

Jan Fara

Po absolvování EF ČVUT v Praze působil v několika firmách na technických pozicích. V roce 1994 nastoupil do splečnosti Hewlett-Packard, kde zastával řadu manažerských funkcí: Quality Manager, Partner Manager, Finance Operation Manager a Sales Operation Manager. Nyní jako Sales Operation Manager reportuje přímo regionálním evropským ředitelům a lokálně GŘ HP ČR. V r. 2002, byl za HP v ústřední pozici Integration Manager fúze HP/COMPAQ v ČR. Podílí se i na podpoře firemní kultury, řízení výkonnosti, rozvoji zaměstnanců a koučinku. Krédo: "Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je jako hospodaření se vzácnou energií v čase; je škoda každého dne, kdy oběma stranám uniká."


 

Zbyněk Frolík 

Zakladatel a generální ředitel společnosti LINET. V roce 1990 založil ve staré rozpadlé zemědělské usedlosti firmu na výrobu lůžek a vybavení nemocnic a domovů důchodců. Dnes je zde jedna z nejmodernějších výrobních továren na sofistikovaná nemocniční lůžka pro intenzivní a superintenzivní péči, která patří mezi 3 největší světové firmy z oboru. Je nositelem prestižního titulu Podnikatel roku (2003). Společnost LINET byla již mnohokrát oceněna nejvyšší cenou na mezinárodních veletrzích zdravotnické techniky a v roce 2000 Národní cenou za design, cenou Česká hlava v kategorii industrie (2005). Patří k nejrychleji rostoucím českým podnikům, který díky výrobním i marketingovým inovacím úspěšně proniká na světové trhy. V roce 2011 se LINET pod Frolíkovým vedením spojil s dlouholetým strategickým partnerem Wissner-Bosserhoff GmbH, německým výrobcem pečovatelských lůžek, a vznikla skupina LINET Group SE. Ta se stala jasnou jedničkou na evropském trhu lůžek pro nemocniční a sociální péči.

Imrich Gombár

Výkonný ředitel pro lidské zdroje americké energetické společnosti AES. Po ročním působení na Ukrajině nyní pracuje v Londýně. Absolvent Vysokou školu P. J. Šafárika v Košicích s titulem PhDr. v psychologii. Od roku 1988 vlastní licenci Americké Psychologické Asociace. Pracoval pro KPMG, Washington, USA (1998-1999) jako konzultant pro lidské zdroje, pro rozvoj a transformaci organizací. Ve společnostech KPMG a Coca-Cola se zaměřil na akvizice a po-akviziční integraci. Od roku 1993 do 1997 byl ve firmě KMART, USA, jako evropský ředitel lidských zdrojů, rozvoj organizace a PR.
Působil jako ředitel pro mezinárodní vztahy se zaměstnanci, odbory a s mezinárodními organizacemi ve společnosti Coca-Cola, Atlanta, USA. V letech 2000-2005 pracoval jako výkonný ředitel pro lidské zdroje v Českém Telecomu.

Tomáš Halík
 

Profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a ÚFaR FF UK, prezident České Křesťanské akademie, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora, přední český katolický myslitel, autor řady filozofických a teologických knih a scénářů filmů s religiozní a antropokulturní tematikou. Nositel řady tuzemských i mezinárodních cen a ocenění; v roce 2014 se stal prvním českým laureátem Templetonovy ceny.

Josef Havelka

Od dubna 2013 výkonný ředitel úseku marketingu České spořitelny. Do České spořitelny nastoupil z pozice ředitele Omnicom Media Group Consulting. Má za sebou bohaté a dlouholeté zkušenosti z oblasti médií, reklamy a marketingu. V roce 1991 založil v  Praze pobočku reklamní agentury Leo Burnett a od roku 2000 byl pět let výkonným ředitelem Leo Burnett pro region střední a východní Evropy. s odpovědností za 11 zemí regionu a současně jako Chairman Leo Burnett Group CR. V r. 2001 oceněn jako "Osobnost desetiletí" v reklamním průmyslu. Poté působil mimo jiné v agentuře Ogilvy jako regionální ředitel pro strategické plánování, jako generální ředitel společnosti Sanoma, stál u zrodu poradenské firmy Zeitgeist nebo úspěšného internetového obchodu ZOOT.cz .
Josef Havelka vystudoval sociologii na Universitě Johana Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a marketing  na Marketing-Communication Academy. Titul MBA získal na Thunderbird School of Global Management. Pestrá praxe v tvůrčích profesích - hudba, pojišťovnictví, knihy, televize, reklama a marketing.

 

Jiří Hromadník 

Vystudoval ČVUT - Fakultu telekomunikací, promoval v roce 1989. V roce 1996 získal Certificate in Management na Sheffield University. V letech 1991-1992 pracoval ve firmě Dialog Medic, v letech 1992-1996 působil ve firmě Fujitsu-ICL, kde měl mimo jiné na starosti systémy pro oblast zdravotního pojištění. V letech 1996 – 2008 pracoval ve firmě Cisco Systems ČR na pozici obchodního ředitele a jako Regional Channel Manager. Od roku 2009 působí jako Business Consultant ve společnosti FUBAR a.s. - firmě poskytující poradenství a služby na klíč v oblasti komunikačních technologií, ICT infrastruktury a kybernetické bezpečnosti.

Petr Choulík

Předseda představenstva a generální ředitel Linde Gas, a.s. odpovědný za Českou republiku a Slovensko, předseda dozorčí rady Linde Gas Rus. Na VŠE studoval do r. 1972 obor ekonomika obchodu, ve studiu pokračoval na Institutu národního hospodářství také v oboru ekonomika obchodu v Moskvě. Aspiranturu studoval a Ekonomickém institutu ČSAV. Absolvoval Controller Academy Mnichov. Od r. 1981 působil ve společnosti Technoplyn jako ekonomický náměstek. V letech 1985 - 89 byl externě zaměstnán v Prognostickém ústavu ČR. Po vzniku Linde Technoplyn se stal členem představenstva, v r. 2001 se stal předsedou představenstva Linde Technoplyn a od r. 2002 zde zastává pozici generálního ředitele. Člen mezinárodního poradního sboru Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství.

Aleš John

Vystudoval lékařskou elektroniku na VUT v Brně, poté studoval postgraduálně a pracoval v oblasti ochrany před ionizujícím zářením a v roce 1982 přešel do právě začínající jaderné elektrárny Dukovany. Tam pracoval do roku 2003, několik let byl technickým ředitelem. Podílel se také na několika mezinárodních projektech v jaderné energetice, do nichž se Česká republika zapojila. V roce 2008 se stal generálním ředitelem Ústavu jaderného výzkumu Řež, a. s., který provozuje většinu základního a aplikovaného jaderného výzkumu v České republice.


 

Pavel Kafka

Pavel Kafka (*1949) je absolventem VŠE v Praze, kde také krátce působil jako pedagog. Od roku 1973 pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí v Řecku a Japonsku a od roku 1986 jako vedoucí ekonomického oddělení na československém velvyslanectví v Bonnu. Od roku 1992 pracoval pro společnost Siemens a v létech 1994-2009 byl generálním ředitelem Siemens, s. r. o., a reprezentantem skupiny Siemens v ČR.
Je členem představenstva Svazu průmyslu ČR, předsedou Fóra průmyslu a vysokých škol ČR, členem správních rad VŠE v Praze a ČVUT v Praze, členem vědecké rady VŠE v Praze, členem vedení nadace Pangea a prvním viceprezidentem Českomoravské elektrotechnické asociace. V roce 2005 byl zvolen Manažerem roku. Je prezidentem České manažerské asociace.

Hana Krbcová

Ing. Hana Krbcová je generální ředitelkou společnosti ČEZ Korporátní služby, kterou vybudovala od jejího založení v roce 2012. Vystudovala VŠE v Praze, je absolventkou pracovně-právního postgraduálního studia na Právnické fakultě v Praze a programu InterManager - International Institute of Certified Studies in Strategic Management. Hana Krbcová pracuje v energetice od roku 1978, nejprve na ekonomických pozicích a poté v oblasti personalistiky. Jako personální ředitelka působila v a.s. Severomoravská energetika a stejnou pozici zastávala ve společnosti ČEZ, a.s. jako ředitelka divize Personalistika. Publikuje v odborném tisku a přednáší na odborných seminářích a vysokých školách. Je členkou představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a viceprezidentkou People Management Fóra (dříve České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů) pro strategii spolupráce s vedením a členkou rady pro rozvoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji.

Libor Láznička

Od roku 2007 generální ředitel a předseda výkonného výboru společnosti Barum Continental.
Absolvent chemického inženýrství VŠCHT v Praze s několikaletou vývojovou praxí (Plastservis Zlín, Barum).
Od roku 1992 pracuje ve firmě Barum Continental s.r.o., Otrokovice, v různých odborných a manažerských funkcích. V rámci koncernu Continental také pracoval jako ředitel výroby v závodě Púchov a jako Project Manager v Malajsii.
Aktivní člen Rotary klubu Zlín, člen představenstva Okresní hospodářské komory, člen Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, člen Rady ředitelů SAP ČR. Úzce spolupracuje s vedením Zlínského kraje i Universitou T. Bati, kde je také členem vědecké rady. 

Marián Marek

Marián Marek, generální ředitel a spolumajitel bratislavské informatické společnosti PosAm, od roku 2009 součásti skupiny Slovak Telekom. Trenčínský rodák, sportovec, absolvent Elektrotechnické fakulty SVŠT (dnes Slovenské technické univerzity). V roce 1984 nastoupil do Dusla Šaľa jako informatik a projektový manažer. Od ledna 1991 pracuje v PosAmu. Prošel pozicemi obchodníka, produktového manažera, ředitele divize, v roce 1993 se stal ředitelem firmy. V roce 1994 s e stal spolumajitelem a krátce poté celou firmu odkoupil od tehdejších majitelů. Pod jeho vedením se PosAm stal jednou z největších a nejvýznamnějších slovenských informatických společností – především díky přímo posedlé snaze o špičkovou kvalitu a dokonalost všech procesů. Toto trvaléúsilí přineslo prestižní titul Recognized for Excellence in Europe udělený EFQM – Evropskou nadací pro řízení kvality, první na Slovensku vůbec.

Jan Mašek

Do společnosti 3M nastoupil v roce 2007 po absolvování ČVUT. Nejprve pracoval v divizi Komerční grafiky (Display and Graphics) jako Sales and Marketing Supervisor s odpovědností za oblast komerční grafiky, vizuálních a optických Mini interview systémů a za komplexní realizaci obchodních případů. Do jeho kompetence spadalo i sledování reklamního trhu a jeho vývoje. V roce 2011 přešel na pozici inovačního lídra a implementuje inovace do firemního prostředí, pracuje na nových projektech a přístupech a v neposlední řadě propojuje 3M s okolním světem.
Absolvoval Six Sigma Green Belt Training a řadu dalších výcvikových programů v oblasti aplikované kreativity. Spolupracuje s nadací ČIN Česká inovace, o.p.s. 

Eduard Míka

Eduard Míka svou profesionální kariéru zahájil po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické v Podniku výpočetní techniky v roce 1982, kde se podílel na návrhu a realizaci první rozsáhlé počítačové sítě v tehdejším ČSSR. V roce 1990 z PVT se třemi kolegy odešel, založil společnost APP Group, jež se stala jedním z největších poskytovatelů IT služeb u nás, od roku 1994 v ní působil jako CEO a v roce 1997 pro ni získal finanční investici od Warburg Pincus. V červnu 2002 prodal svůj akciový podíl, ze společnosti odešel a v současné době působí jako soukromý investor a konzultant v oblasti IT/Internet a development specifických rezidenčních projektů. V roce 2002 vstoupil jako partner a investor do společnosti Internet Mall, a.s., podílel se na jejím řízení a rozvoji, a po její akvizici a integraci do nadnárodního holdingu Netrail pracuje jako provozní ředitel (COO). Je společníkem v několika dalších IT společnostech, investorem a investičním konzultantem v rámci finanční a strategické poradenské společnosti Venture Investors Corporate Finance.

Petr Míkovec

Petr Míkovec působí ve Skupině ČEZ od roku 2004. Do roku 2013 odpovídal jako ředitel útvaru Rozvoj podnikání ČEZ, a.s. za přípravu a realizaci nové strategie pro skupinu ČEZ. V roce 2014 se stal místopředsedou představenstva a investičním ředitelem společnosti ČEZ Nová energetika, a.s. s odpovědností za rozvoj podníkání, akvzice a investice v rámci investičního fondu InvenCapital.
Před nástupem do ČEZ, a. s., působil šest let v Patria Finance. Petr Míkovec vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Na University of California Berkeley získal mezinárodní diplom v oboru Business Administration.

Ladislav Možný

Ladislav Možný (43) před nástupem do pozice výkonného ředitele pro strategii a provozní excelenci T-Mobile ČR zastával v této společnosti post ředitele marketingu pro business segment. Během své kariéry u T-Mobile pracoval od roku 1999 na různých pozicích v úseku marketingu. Před příchodem do T-Mobile působil jako projektový manažer Chemopetrol, a.s. a poté v oddělení strategie společnosti Unipetrol. Ladislav Možný je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2007 získal titul MBA na Sheffield Hallam University. Svoji činnost v T-Mobile ČR ukončil v roce 2015.

Roman Ostertág

Ve společnosti OSRAM a v oboru osvětlovací techniky a výrobců světelných zdrojů působí od roku 2001. Na pozici generálního ředitele přešel z pozic prokuristy a obchodního a marketingového ředitele. Odpovídá za pražské obchodní zastoupení, ale i výrobní závody v Bruntále a Nitře a za rozvoj společnosti Osram na Slovensku a v Maďarsku

Roman Ostertág je úspěšným absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a strategického programu InterMarketing společnosti inventa a Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství. Do roku 2001 pracoval jako ředitel úseku strategického marketingu ve společnosti EZ Elektromontážní závody Praha, později VA TECH.

 

Eduard Palíšek

Generální ředitel Siemens ČR. Absolvent strojní a podnikatelské fakulty VUT v Brně a Nottingham Trent University. Působil na vedoucích pozicích ve firmách ALSTOM, ABB a První brněnské strojírny. Třináct let stál v čele brněnského závodu Siemens
Industrial Turbomachinery, kde od roku 1996 zastával funkci ředitele. Vedle pozice v brněnském závodě byl také celosvětově zodpovědný za strategické plánování, akvizice a rozvoj obchodních aktivit v oblasti parních turbín v rámci koncernu Siemens AG. Šéfem celé české skupiny Siemens se stal od 1. ledna 2010.

Luboš Pavlas

Luboš Pavlas je od září 2013 generálním ředitelem Elektrárny Chvaletice v rámci a.s. Severní energetická. V letech 2010-2013 byl generálním ředitelem společnosti Czech Coal, a.s. V letech 2004-2009 byl zaměstnán ve skupině ČEZ. Tři roky zastával pozici generálního ředitele ČEZ Bulgaria a country manažera skupiny ČEZ v Bulharsku, předtím působil jako specialista pro oblast regulace ve skupině ČEZ v Rumunsku. Do Skupiny ČEZ Luboš Pavlas nastoupil po dlouholetém působení v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Pražské teplárenské. Řad let působil jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení a předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.
Luboš Pavlas vystudoval fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha, postgraduální studium na VŠSE v Plzni. Absolvoval certifikační program InterManager, je členem Mezinárodního poradního sboru SSŘIP

Jiří Pavlíček

Jako generální ředitel společnosti Aspironix, s.r.o. a Chief Commercial Officer evropské firmy Orthimo ozvíjí inovativní podnikatelské projekty v oblasti zdravotnických prostředků. Je rovněž řídícím partnerem společnosti Bright Principal, která zprostředkuje setkání s výraznými osobnostmi světového managementu a podnikání. Veřejnosti je Jiří Pavlíček znám jako dlouholetý generální ředitel společnosti Johnson & Johnson, předního světového výrobce zdravotnických potřeb, léků a prostředků péče o zdraví pro Česko a Slovensko. V letech 2010 -2011 působil jako generální ředitel středoevropského regionu. Po řadu let byl členem představenstva American Chamber of Commerce v ČR. Je členem mezinárodního poradního sboru SSŘIP. Absolvoval prestižní manažerské programy na Columbia University, IMD, INSEAD.

Ľubomír Páleník

Předseda představenstva a generální ředitel HARTMANN - RICO a.s..Vystudoval chemicko-technologickou fakultu Technické university v Bratislavě a absolvoval jednoleté studium na International School of Management. Svou kariéru započal v CALEXu; kde působil jako vedoucí chemického výzkumu; dále jako vedoucí skupiny pro import technologií; marketing manager a obchodní ředitel. Později působil jako ředitel společnosti SAMSUNG CALEX Česká republika. Dnes zastává ve skupině HARTMANN pozici předsedy představenstva a generálního ředitele HARTMANN-RICO a.s. v České republice a jednatele HARTMANN-RICO spol. s r.o. na Slovensku. Zároveň působí jako regionální ředitel skupiny HARTMANN pro východní Evropu.

Jan Pešek

Jan Pešek je vystudovaný psycholog. V HR působí již 12 let. Začínal jako konzultant a supervizor na Lince bezpečí a psycholog ve Vězeňské službě ČR. Následovaly pozice v personálních odděleních společností Škoda Power a Parker Hannifin. V kolínské automobilce TPCA, kde začínal jako manažer vztahů se zaměstnanci, pracuje od roku 2005. V roce 2011 se stal jejím personálním ředitelem.
Je ženatý, má dvě děti a baví ho hudba (hra na klavír, kytaru), fotografování, cestování, vysokohorská turistika, auta, literatura a film. V rozhovoru pro HR News mluví o rozdílnosti kultur, která nemusí být tak velká, jak se na první pohled zdá.

 

 

Ivan Pilný

V roce 2014 byl Ivan Pilný zvolen za stranu ANO do Poslanecké sněmovny PČR a stal se předsedou jejího Hospodářského výboru. Před tím pracoval jako konzultant, stále zastává funkci prezidenta Tuesday Business Network. V letech 1992 - 1998 byl zakládajícím generálním ředitelem Microsoftu ČR, poté působil jako prezident Sdružení pro informační společnost. Během své kariéry působil ve výkonných pozicích významných ICT společností. Pracoval jako generální ředitel alternativního operátora - společnosti eTel (2001-2002) a jako předseda představenstva Českého Telecomu (2000-2001). Patří k nejuznávanějším českým manažerům a podnikatelům, pravidelně publikuje a vystupuje na odborných fórech, v masmédiích i v rámci programů prestižních programů InterManager® a InterLeader®.

Petr Pokorný

Petr Pokorný je personálním ředitelem pro střední a východní Evropu společnosti Walmark. V letech 2007-2011 byl personálním ředitelem Zentiva a po jejím převzetí společností sanofi-aventis se podílel na formování generické divize sanofiaventis. Poté krátce pracoval jako interim personální ředitel společnosti Fosfa Břeclav a samostatný konzultant v oblasti personalistiky a firemní strategie. Vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně na filozofické fakultě obor pedagogika a společenské vědy. Do personalistiky vstoupil v roce 1993, kdy nastoupil do společnosti Hartmann-Rico jako personální ředitel. Od roku 2001 do roku 2004 zde byl zodpovědný i za personalistiku ve střední a východní Evropě. Od roku 2004 do roku 2007 působil ve společnosti Barum Continental jako ředitel personální divize. Získal titul HR Manažer 2008.


 

Martin Röhrich

Absolvent Karlovy univerzity (pedagogika) a VUT Brno (telekomunikační technologie). Ve své kariéře řídil komplexní soubor personálních, transformačních a rozvojových procesů ve velké společnosti (Český Telecom) a mezinároních korporacích (Daikin Device, Zexel Valeo Compressor), včetně budování personálních systémů v nově zakládaných společnostech. V letech 2007-2009 byl personální ředitelem špičkového inovačního pracoviště Honeywell Technology Solutions Lab v Brně.
Jako konzultant pro lidské zdroje a optimalizaci procesů pracoval pro řadu domácích i mezinárodních společností (TPCA Kolín, TRW Automotive, Mondi Coating, Lear, Denso Manufacturing a další). Jeho práce na poli eLearningu v roce 2001 získala Cenu za nejlepší projekt v oblasti lidských zdrojů.

Miloslav Rut

Po absolvování FEL ČVUT nastoupil jako ředitel do americké firmy Millipore, z které odešel do společnosti Dell Computer jako obchodní a marketingový ředitel. Od léta 1997 do roku 2008 byl generálním ředitelem společnosti Cisco Systems pro ČR a SR, poté nastoupil jako osobní poradce generálního ředitele společnosti Foxconn CZ Jima Changa a převzal úlohu jejího výkonného ředitele. V roce 2011 působil několik měsíců jako výkonný ředitel pro business development České pošty. Od roku 2012 je členem představenstva, partnerem a výkonným ředitelem české pobočky mezinárodní sítě BDO-IT,  která poskytuje auditorské a poradenské služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, řízení kvality a implementace systémů řízení.

Člen mezinárodního poradního sboru Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství.


 

Petr Ryska

Od dubna 2013 viceprezident Vodafone Czech Republic a. s. pro firemní zákazníky. Petr Ryska působil v letech 2006-2013 jako generální ředitel společnosti Obchodní tiskárny Kolín, které zrevitalizoval a přetransformoval v dobře fungující podnik. Za tento výkon si vysloužil i ocenění „Mladý manažerský talent roku 2010“. Svou kariéru započal jako konzultant a projektový manažer v mezinárodní společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde podporoval firmy v oblastech strategie a rozvoje, úspor, či restrukturalizace. Tyto zkušenosti pak zúročil jako ředitel pro Corporate Governance ve společnosti SPGroup.
Petr získal doktorát v oblasti mezinárodních vztahů na pražské VŠE a absolvoval program MBA na City University of Seattle.

 

Josef Sedlák

Absolvent ČVUT, obor Konstrukce letadel. Po ukončení studia se věnoval projektování letecké techniky. Od roku 2001 působil ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dříve Český Telecom, a.s.) postupně na pozicích specialisty pro systémy řízení, vedoucího centrální projektové kanceláře, specialisty pro transformaci a nakonec manažera pro enterprise architekturu.
V březnu 2007 nastoupil do společnosti ČEZnet, a.s. a posléze přešel do ČEZ ICT Services, a.s., ve které působil na pozici ředitele pro transformaci. V roce 2014 se vrátil jako Business Development Manager do společnosti O2 Czech Republic a.s. Jiří Sedlák je absolventem strategického programu InterManager®

Libor Sehnal

Od roku 1993 pracuje ve sklářském podniku Glavunion Teplice, od roku 1998 v pozici personálního ředitele. Tuto funkci vykonává i po převzetí společnosti japonskou Asahi Glass Corporation. Nositel prestižních cen v oblasti řízení lidských zdrojů. Inicioval vytvoření a řídí zavádění inovačního systému InnoWiz. Vystudoval pedagogickou fakultu na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí n. L., postgraduální studium personálního managementu absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze.
Působí i jako předseda představenstva a. s. Střední škola technická AGC, je členem správní rady a vědecké rady UJEP Ústí nad Labem, dále členem vědecké rady Ústavu techniky a řízení výroby UJEP a členem správní rady Nadace Bonum Commune

 

Ivan Souček

V roce 2014 byl zvolen předsedou dozorčí rady společnosti Čepro, a.s. a jmenován do dozorčí rady MERO, a.s. Je rovněž poradcem ředitele pro strategii a inovace srbské nadnárodní petrochemické a plynárenské společnosti NIS Serbija. V letech 2003-2011 řídil jako předseda představenstva a generální ředitel transformaci společnosti Česká rafinérská, a.s. na přepracovací rafinerii. Do České rafinérské přišel v roce 2002 a pracoval v ní jako investiční ředitel a člen představenstva.
Nyní Působí také na VŠCHT v Praze, publikuje, vystupuje tuzemských i mezinárodních odborných akcích, pracuje jako odborný poradce v chemickém průmyslu.
Po studiu chemických technologií na MCHTI v Moskvě profesní kariéru zahájil v Kaučuku Kralupy na úseku vývoje a strategie. Poté zastával funkce ředitele pro rozvoj v Unipetrolu a následně generálního ředitele Korama. Je absolventem postgraduálního studia ekonomie na Scuola Superiore Enrico Mattei v italském Milánu a na DePaul University Chicago/VŠE Praha, spoluautorem dvou knih o investičním plánování a rozhodování.


 


sykora 

Petr Sýkora

Ve svých 18 letech založil se společníkem Janem Černým firmu Papirius. Během své třináctileté historie se Papirius stal nejvýznamnějším dodavatelem kancelářských potřeb nejen v České republice, ale postupně také na Slovensku, v Maďarsku, Litvě a Polsku. Oba podnikatelé prodali Papirius v roce 2006 americké společnosti Office Depot a po 3 roky řídili její východoevropské aktivity. V současné době Petr Sýkora rozvíjí řadu vlastních podnikatelských projektů, je členem dozorčí rady pojišťovací agentury Renomia a věnuje se charitativním projektům – zejména nadaci Dobrý anděl či podpoře sluneční školy v kašmírském Kargyaku. Petr Sýkora vystudoval VŠE v Praze, je absolventem executive MBA na Thunderbird University, každoročně se vrací na Harvard Business School. Je aktivním členem Young Presidents Organization (YPO).

Martina Šmidochová

V letech 2002-2008 personální ředitelka české a slovenské pobočky Microsoftu, poté do roku 2011 regionální ředitelka pro péči o zákazníky a partnery pro 24 zemí střední a východní Evropy. V roce 2012 krátce ředitelka pro lidské zdroje a komunikaci francouzské finanční skupiny AXA. Dnes jednatelka a spolumajitelka poradenské a tréninkové firmy Sales2Win.
Před nástupem do společnosti Microsoft byla v letech 1996 – 2002 konzultantkou a později manažerkou lidských zdrojů ve společnosti PricewaterhouseCoopers.
Absolventka oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studovala rovněž na Rheinische Friederich-Wilhelms Universität v německém Bonnu. Spolupracuje s Klubem personalistů při SPD ČR, People Management Forum a s Americkou obchodní komorou.

Miloš Štěpanovský

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, v oboru energetické stroje a zařízení. Od roku 1981 pracuje v ČEZ, a.s., JE Dukovany postupně jako operátor reaktoru, vedoucí reaktorového bloku, specialista, technický pracovník a od roku 1992 jako zástupce ředitele pro údržbu. Od roku 2001 je zástupcem ředitele pro provoz. od ledna 2004 byl ředitelem sekce Výroba elektrárny Dukovany, v roce 2005 přešel na pozici ředitele sekce Správa jaderných elektráren. Od prosince 2007 byl ředitelem Jaderné elektrárny Temelín. Od ledna 2015 řídí Jadernou elektrárnu Dukovany s cílem připravit ji na prodloužení provozní licence.

Jan Tolar

Jan Tolar je řídícím konzultantem ve společnosti S&G Consulting. V letech 2003-2014 pracoval ve společnosti Hewlett-Packard jako Senior Solution Architect pro oblast ITSM (IT Service Management) a IT Governance. Před nástupem do HP, pracoval dlouhou dobu na různých vedoucích pozicích v IT mnoha renomovaných společností (např. Lloyds Pharmacy; ING Management Services), kde byl zodpovědný za definování a realizace strategie IT a dodávku služeb IT.
Je držitelem mezinárodního certifikátu “Managers' Certificate in ITSM“; a řady mezinárodních akreditací.

 

Vladimír Tošovský

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se specializací na přenos a rozvod elektřiny. Poté absolvoval postgraduální studium na ČVUT.
V roce 1986 nastoupil do Středočeské energetické, a.s., kde vedl referát odboru řídící techniky a poté vystřídal další vedoucí pozice. V roce 2001 přešel do ČEZ, a.s. kde se stal ředitelem OJ ČEZ Trade. Roku 2005 nastoupil na pozici ředitele úseku trading ČEPS, a.s. (Česká energetická přenosová soustava), kde od roku 2006 působí na pozicích generálního ředitele a předsedy představenstva, stejně jako předseda dozorčí rady Svazu zaměstnavatelů v energetice.
Po pádu Topolánkovy vlády na jaře 2009 byl navržen ČSSD do pozice ministra průmyslu a obchodu ČR, kterým byl jmenován 8. května 2009. Po volbách v roce 2010 se vrátil do vůdčích pozic v ČEPS, a.s.

David Vrba

Po celou svou kariéru pracuje v oblasti zdravotnictví. Od ledna 2015 je viceprezidentem pro prodej a marketing skupiny Linet Group SE. Klíčovým momentem jeho kariéry v 3M bylo jmenování do pozice výkonného ředitele divize 3M Unitek pro celou Evropu, Střední východ a Afriku. V rámci 3M to bylo vůbec poprvé, kdy manažer z východní Evropy zodpovídal za celoevropský byznys divize. V lednu 2009 byl jmenován generálním ředitelem 3M Česko a v dubnu 2014 povýšen na post regionálního ředitele pro marketing a prodej 3M Central and Eastern Europe. Do společnosti 3M přišel po šestiletém působení v německé dentální firmě ESPE, kterou 3M v roce 2001 koupila. David Vrba vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.


 

Alexander Winkler

V oboru informačních a komunikačních technologií se pohybuje celý profesní život - zkušenosti získal jak v České republice, tak na Slovensku.
V letech 2011-2014 byl členem představenstva společnosti České radiokomunikace, a.s.. Generálním ředitelem společnosti Cisco Česká republika byl Alexander Winkler v letech 2008-2011. Před nástupem do společnosti Cisco působil u slovenského telekomunikačního operátora Slovak Telekom, kde zastával pozici vrchního ředitele pro obchod a marketing v segmentu firemních zákazníků. Dříve působil na různých manažerských pozicích například ve společnostech Eurotel Praha, GiTy nebo IBM.
Alexander Winkler (57) má inženýrský titul v oboru systémové inženýrství, který získal na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Studoval i na Harvard Business School.


 

 

Bohdan Zronek

Od ledna ředitel jaderné eletrárny Temelín. V roce 1994 absolvoval ČVUT Praha, fakultu elektrotechnickou, obor elektroenergetika a již 1. 9. 1994 nastoupil do výcviku na operátora sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín. Jako operátor začal pracovat v roce 1997 a již v roce 2000 byl operátorem primárního okruhu a o dva roky později se stal vedoucím reaktorového bloku. O další dva roky později získal licenci směnového inženýra a v této funkci pracoval do roku 2008. Od 1. 10. 2008 začal pracovat v pozici hlavního technologa provozu a od 1. 6. 2010 pracoval jako vedoucí útvaru Řízení provozu JE Temelín. K 1.7. 2012 byl jmenován ředitelem útvaru Bezpečnost divize Výroba ČEZ, a.s. Zúčastnil se několika misí WANO jako člen mezinárodního týmu. Je absolventem programu InterLeader (2012).
   
       

 

top of page