Search

Poslání a cíle

   Minimalizovat

POSLÁNÍ, CHARAKTERISTIKA A CÍLE PROGRAMU InterLeader®

 

Poslání

Posláním programu InterLeader® je příprava vůdců rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám 21. století
 • využití výsledků projektu Next Generation Leadership®
 • kombinace nejlepších světových a tuzemských zkušeností
 • výběrový cyklus 10 tuzemských výcvikových seminářů (workshopů)
 • programy Center for Creative Leadership - světového lídra v oblasti vrcholové přípravy k vůdcovství
 

Cíle programu

 • Definovat konkrétní příležitosti zvýšení výkonnosti organizací založené na zdokonalování vůdcovství a rozvoji proinovační výkonové firemní kultury
 • Seznámit s nejnovějšími koncepcemi rozvoje vůdcovství, vedení týmů a dynamických organizací
 • Zprostředkovat strukturované sebepoznání vůdcovských způsobilostí a celkového vůdčího potenciálu jako základu pro cílený program jeho rozvoje
 • Konfrontovat se zkušenostmi, know-how a best practices v oblasti praxe a rozvoje vůdcovství v předních světových podnicích
 • Vybavit účastníky účinnými nástroji metodami a technikami vedení lidí, týmů a organizací ke špičkovým výkonům a získávání konkurenční výhody
 • Umožnit osobní seznámení a výměnu zkušeností s předními vůdčími osobnostmi, vytvořit platformu pro dlouhodobou vzájemnou inspiraci
 • Zvýšit citlivost na vedení v multikulturním prostředí a osvojit si základní transkulturální dovednosti
 • Nasadit systém řízení prostřednictvím projektů (zpracovat rámce projektu a akční plány) na realizaci klíčových podnětů a zásadních změn inspiprovaných programem InterLeader®
 • Definovat etický kodex vůdce pro 21. století a podpořit jeho prosazení v podnikatelské praxi
top of page