Leadership in Practice (Silicon Valley Know-How)


Tvrdá globální i lokální konkurence, digitální a technologická transformace globální i lokální ekonomiky a všech tržních odvětví a oblastí vytvářejí neustálý tlak na každou společnost, na jejíschopnost neustále a udržitelně zvyšovat svoji efektivitu a konkurenceschopnost. Silicon Valley se stala symbolem pro neustálé hledání nových cest ke zvyšování a udržení si konkurenceschopnosti. Stala se symbolem úspěchu postaveném na tvrdé práci i schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet si a rozvíjet lidský potenciál. Silicon Valley se také stala symbolem kultury nové ekonomiky - otevřenosti, rovných příležitostí, respektu a spolupráce. Neúspěch je zde jen další velmi cenná zkušenost a stavební kámen dalšího pokroku.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Neustálé Inovace v oblasti technologií a obchodních modelů a trvalé zdokonalování a rozvoj všech aspektů byznysu jsou základní stavební kameny Silicon Valley.

Inovace ve spojení s kulturou a diverzitou působí jako skryté motory úspěchu, rozvoje a trvalé udržitelnosti

Kvalitní nastavení a rozvoj spolupráce  kademického, technologické, podnikatelského a investičního světa a positivní role státu a dalších subjektů jsou základními předpoklady a katalyzátory úspěchu.

Vysoce efektivní koexistence, spolupráce a vzájemné obohacování se mezilídry trhu a začínajícími start-upy stimuluje kreativní myšlení a pokrok.

Silicon Valley jako symbol dovednostní ekonomiky: trvalé zaměření na rozvoj týmů a jejich klíčových schopností a dovedností. Důraz na celoživotní  zdělávání a každodenní rozvoj znalostí, schopností a dovedností nezbytných pro budoucí úspěch.

Výsledky: schopnost dosahovat výsledků, prosadit se ve špičkové globální konkurenci a nebát se přímého a každodenního srovnávání se s nejlepšími vás žene kupředu. Ti nejlepší a úspěšní získávají podporu pro ještě rychlejší rozvoj. Těm neúspěšným je neustále nastavováno zrcadlo trhu, poptávky a reality.

Obsah modulu

 • Proč je Silicon Valley takový pojem

 • Zkušenosti a inspirace: Digital (DEC), Compaq, Hewlett Packard, naši alianční partneři : Intel, Microsoft a další světoví hráči

 • Inovace a kultura – skryté motory úspěchu, rozvoje a trvalé udržitelnosti

 • Case HP: Rules of the Garage, The HP Way, HP Invent – The Way we get things done, HPE Technology innovation that fosters business transformation

 • Nastavení a rozvoj spolupráce akademického, technologické, podnikatelského a investičního světa – role firmy, státu a dalších subjektů

 • Výsledky – co odlišuje úspěšné

 • Silicon Valley jako symbol dovednostní ekonomiky: tvorba a rozvoj týmů a jejich klíčových schopností a dovedností

 • Klíčová poučení pro českou ekonomiku a podniky

 • A co jsem si do dalšího života odnesl já

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak inovace a kultura vytvářejí základy úspěšné ekonomiky a trvale udržitelného a konkurence schopného byznysu

 • Jak pracovat a úspěšně konkurovat v globálním kontextu

 • Jak pracovat s mezinárodními týmy a využívat diverzity týmů k dosažení výsledků

 • Jak nastavit efektivní model spolupráce s externími subjekty včetně akademické sféry a investory

 • Jak strategicky a prakticky přistupovat k budování, vedení a rozvoji vysoce výkonných organizací, týmů a byznysů

 • Jak urychlit rozvoj svého vůdčího potenciálu a usměrnit vlastní profesní dráhu