Strategie a realizace digitální transformace


Robotizace, automatizace a masívní osvojování možností umělé inteligence, stejně jako veškeré další aspekty probíhající digitální transformace globální ekonomiky a všech průmyslových odvětví a tržních segmentů zásadně ovlivňují každou firmu a celou společnost. Představují na jedné straně velkou výzvu a na straně druhé obrovskou příležitost.

“Digitalizace může zvýšit HDP Česka o 680 miliard ročně; v příštích letech by se měla automatizovat až čtvrtina práce”, uvádí studie McKinsey zveřejněná v listopadu 2018.

Jak a které oblasti zasáhne tato digitální transformace? Jaké technologické, ekonomické, sociální, ekologické a demografické výzvy tato transformace přinese?

Jak porozumět těmto výzvám v globálním i lokálním kontextu?

Jak porozumět těmto výzvám v kontextu vašeho byznysu?

Jak se strategicky postavit k digitální transformaci vaší společnosti?

Jak tuto transformaci úspěšně a udržitelně řídit? KLÍČOVÉ

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Digitální transformace zasáhne principiálně všechny oblasti trhu, všechny tržní segmenty a hráče a zasádním způsoben ovlivní fungování globální ekonomiky a všech ekonomik lokálních

Digitální transformace nabízí unikátní příležitosti, ale může znamenat i významná rizika vašeho podnikání

Technologické inovace jsou a budou klíčovým hybatelem pokroku a rozvoje. Průmysl 4.0 se do určité míry stal symbolem současné etapy rozvoje pokrývající robotizaci, automatizaci, internet věcí, umělou inteligenci, ale i další oblasti.

Transformace energetiky a práce s energií ovlivní postupně každou lokalitu, každé město, každou zemi, každou firmu a každého jednotlivce.

Smart cities se stanou klíčovým nástrojem a platformou, které nám umožní vypořádat se s pokračující urbanizací

Disruptivní technologie a příležitosti jako 3D tisk, Virtuální Realita / Rozšířená Realita, blockchain, nanotechnologie, programovatelné materiálny a další zásadním způsobem transformují mnohá odvětví a oblasti našeho života a byznysu.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů je klíčovým předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost vašeho byznysu

DigiReadiness Analysis: je klíčové správně vyhodnotit stav připravenosti vaší firmy a vašeho byznysu pro digitální ekonomiku a digitální transformaci

Playbook pro digitální transformaci: využijte ověřených přístupů, poznatků, metodologií a “best practices”, abyste dokázali úspěšně zvládnout digitální transformaci vaší firmy a vašeho byznysu.

Obsah modulu

 • Digitální transformace jako vaše příležitost

 • Průmysl 4.0, internet věcí a ostatní technologické výzvy a příležitosti digitální transformace

 • Ekonomické, sociální, ekologické a demografické výzvy a aspekty digitální transformace

 • Co nepominout při strategických úvahách o rozvoji firmy

  o Robotizace a automatizace
  o Umělá inteligence
  o Transformace energetiky a práce s energií
  o Urbanizace & smart cities jako podnikatelská příležitost
  o Další disruptivní technologie a příležitosti (3D tisk, VR/AR,
  blockchain, nanotechnologie, atd)
  o Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 • Tvorba digitální strategie firmy

  o DigiReadiness Analysis

 • Implementace digitální transformace firmy – váš playbook

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak se orientovat a porozumět digitální a technologické
  transformaci světa

 • Jak přistoupit k probíhajícím změnám s nadhledem, porozuměním a z pozice velké příležitosti

 • Jak využít potenciál nových technologií a inovací3

 • Jak strategicky a udržitelně přistoupit k digitální transformaci vašeho byznysu resp., vaší společnosti

 • Jak udržitelně vést a řídit digitální transformaci vašeho byznysu resp., vaší společnosti

 • Jak je Vaše firma připravena na digitální transformaci

 • Jak přistoupit k tvorbě strategie digitální transformace