INOVACE ! INNOVATION !! Kreativita !!!


Inovace jsou jmenovatelem i úběžníkem podnikatelského řízení a vůdcovství v éře digitální transformace. Kreativita a její uvolnění je zásadní klíčovou způsobilostí. To vše nejen v rámci vlastní organizace, ale v celém globálním síťovém prostoru se zapojením a propojením zákazníků, nezávislých inovátorů všeho druhu, inovačních start-up podnikatelů, center akademického i smluvního výzkumu a vývoje, inovačních laboratoří a akcelerátorů. Žijeme v éře disruptivních inovací, stále rychlejších inovačních cyklů, začasté s exponenciálně umocněnými efekty. Ve světě, jemuž dominují inovace, radikálně se proměňují tradiční obory, vznikají obory zcela nové, mění se sama povaha podnikání. Perspektivu mají pouze ty podniky a iniciativy,
které jsou aktivními spolutvůrci tohoto turbulentního inovačního prostoru.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Inovace a řízení změn jsou součástí, cílem, určují povahu všech klíčových složek rozvoje úspěšného podnikání : tvorby konkurenční pozice, strategie, vůdcovství, obchodních modelů, firemní kultury, klíčových způsobilostí, kvality lidského potenciálu

Revoluce v řízení inovací : firmy opouštějí posedlé strategické utajování a spoléhání na vlastní inovační potenciál - přecházejí do režimu otevřených inovací (open Innovation) a crowdsourcingu.

Řízení inovací je napříště ústřední podnikatelskou funkcí. To se projevuje rozmanitých inovačních formách : samostatné divize strategických inovací, inovační laboratoře jako zárodek nových oborů podnikání, výsostné zastoupení ve vrcholovém vedení (Chief Innovation Officer – CINO), formování agilní, inovační firemní kultury.

Vytváření proinovační kultury : nestačí probudit a využít tvůrčí potenciál všech zaměstnanců podněcováním inovačních iniciativ (typu kaizen) a tvorby inkrementálních inovací, zdokonalování stávajících procesů. Progresívní firmy se snaží získat své zaměstnance i externisty pro průlomové inovace – zřizují samostatným rozpočtem dotované Game Changer systémy.

Digitální transformace, automatizace, rozvoj telematiky a umělé inteligence jsou katalyzátorem exponenciálních inovací; ty redefinují samu podstatu tradičních oborů a trhů, vedou ke vzniku zcela nových oborů.

Strategické řízení inovací ve špičkových podnicích v Silicon Valley usiluje o exponenciální inovace. Naříklad Cisco Corporate Strategic Innovation Group : Kombinuje řadu forem s cílem vytvářet konkurenční výhody příští generace, být průkopníkem nových oborů podnikání, nových obchodních modelů : vlastní inovační centra Cisco spolupracují přímo se zákazníky (coinnovation, co-development, new business models), start-upy, inovačními akcelerátory, univerzitami, nezávislými vývojáři, obchodními partnery (channel partners). To vše umocňují desítky akvizic, strategická inovační partnerství, seminální a urychlující investice do zárodečných projektů, flexibilní zhodnocení kreativních potenciálů (spin-outs, spin-ins)

Obsah modulu

 • Inovace jako základ dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti

 • Digitální transformace a inovace : business model – procesy, produkty, služby – robotizace, automatizace, telematika

 • Innovation @ Silicon Valley

  o Inovační ekosystém HP
  o Cisco Strategic Innovation Group – rozvoj podnikání
  založeného na inovacích
  o Inovace a vývoj produktů a řešení @ Silicon Valley

 • Exponenciální inovace

 • Systémy řízení průlomových a zdokonalujících inovací ve světových podnicích

  o Systémy na podporu radikálních inovací : Shell
  Gamechanger, Moonshot Thinking
  o Hackatony, inovační bootcampy, inovační huby, akcelerátory
  o Otevřené inovace, crowdsourcing inovačních aktivit (Philips
  High-Tech Campus Eindhoven; Innocentive)
  o Smluvní inovace (IDEO)
  o Řízení inovací ve společnostech Škoda Auto a Linet

 • Rozvoj inovační aktivity a iniciativy zaměstnanců (case InnoWiz Asahi Glass)

  o organizační podpora inovační kultury – role, pravomoce
  o procesní nastavení rozvoje inovativních námětů a iniciativ provozních zaměstnanců
  o motivační systém na podporu inovačního myšlení a
  angažovanosti lidí
  o investice do inovací zdola

 • Inovační systémy, metodiky, nástroje

  o Inovační portfolio
  o Měření inovační výkonnosti – Innovation Scorecard (Solvay)
  o Inovace podnikatelských modelů (Prahaladův model, Business Model Canvass, Next Generation UVP)

 • Profil osobního inovačního potenciálu a jeho kultivace

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak digitalizace využít jako katalyzátoru průlomových inovací

 • Jak podporovat inovační diskurs ve firmě1

 • Jak účinně podněcovat a rozvíjet inovační iniciativy a aktivity zaměstnanců

 • Jak stimulovat průlomové, disruptivní inovace

 • Jak strukturovat inovační výzvu v systému otevřených inovací

 • Jak řídit inovační systém podniku prostřednictvím inovačního portfolia

 • Jak měřit inovační výkonnost firmy

 • Jak designovat nový obchodní model

 • Jak k tvorbě a řízení inovací přistupují světoví lídři v různých oborech

 • Jak rozvíjet inovační ekosystém firmy

 • Jak jste tvořivý / tvořivá ? – Vhled do struktury vlastního tvůrčího potenciálu a jak ho rozvíjet