HLAVNÍ PŘÍNOSY ÚČASTI

 • Promyšlený cyklus akčních workshopů : vysoce interaktivní, individuální i týmové sdílení praktických zkušeností, úspěchů i neúspěchů, záměrů a vizí

 • Systémový rámec : seznámení s moderními koncepty, modely, metodami a nástroji tvorby strategie, řízení změn a inovací, transformace firemní kultury, rozvoje kreativity a vůdčího potenciálu v kontextu digitální transformace

 • Aplikační potenciál : osvojení uceleného souboru metod, technik a nástrojů řešení rozvojových problémů řízení a podnikání

 • Páteř : Setkání a interakce s lídry špičkových společností; poznání jejich vyhraněného vůdčího stylu a jejich unikátní manažerské a profesní strategické, inovační a transformační zkušenosti, seznámení se strategiemi a vizemi výrazných vůdčích osobností

 • Vzájemné inspirace : sdílení firemních přístupů, vizí a strategických
  záměrů, i osobních zkušeností a aspirací účastníků formou připravených prezentací

 • Inovativní řešení : týmové řešení aktuálních rozvojových problémů mateřských podniků účastníků, jejich prezentace a diskuse

 • Transfer formou individuálních implementačních a osobních rozvojových plánů

 • Podpora : ad hoc implementační koučink

 • Uznání nových vůdčích způsobilostí formou dvojstupňové certifikace :
  • osvědčení o aktivní účasti v dílčích modulech
  • certifikát potvrzující absolvování programu #InterLeader®