POSLÁNÍ

POSLÁNÍM PROGRAMU #InterLeader® 2024-25 je příprava vůdčích osobností rozvoje podnikání schopných čelit náročným výzvám a aktivně využívat příležitostí digitální transformace a dalších průlomových změn ve dvacátých letech 21. století. Program staví na inovovaných zkušenostech, inspiracích a tradici mezinárodního programu InterManager®. Přiblíží best practices ze špičkových firem – průkopníků digitální ekonomiky z kalifornského Silicon Valley. Zprostředkuje nejlepší světové a tuzemské koncepty a zkušenosti v oblasti strategie, tvorby a řízení inovací, disruptivních modelů podnikání, rozvoje vůdcovství, firemních transformací a proměn firemních kultur digitálního věku. Je koncipován jako volný ucelený cyklus „samonosných“, avšak systémově propojených výcvikově řešitelských seminářů (akčních workshopů).

Program #InterLeader 2024-25 staví na unikátních odborných způsobilostech a řídících, resp. transformačních zkušenostech svých hlavních lektorů, koučů, konzultantů – Ondřeje Landy a Jana Zadáka – a kombinuje je s inspiracemi a praktickými zkušenostmi desítek Guest Leaders – majitelů firem, CEOs, výkonných ředitelů, protagonistů správních orgánů špičkových korporací, zahraničních firem, úspěšných start-upů

Velkým impulzem pro rozvoj programu InterLeader® byla covidová pandemie a tlak na přenesení rozvojových programů do virtuálního prostoru. Spojili jsme se se společností Cisco Systems, globálním lídrem v oblasti síťových technologií a digitálně umocněných kolaborativních metod a obohatili jednotlivé moduly programu o řadu digitálních nástrojů. #InterLeader® 2024-25 : Inventa-Silicon Valley Program in Strategy, Innovation & Leadership tak ještě lépe odpovídá nárokům a požadavkům rozvoje manažerských způsobilostí éry digitální transformace.

POJETÍ PROGRAMU

 • „Digitalizace může zvýšit HDP Česka o 680 miliard ročně“. Studie McKinsey, listopad 2018
 • Bezprecedentní digitální transformace globální ekonomiky zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví, segment trhu, obchodní modely a každou zemi, každou firmu, každého manažera, každého lídra podnikání
 • Představuje na jedné straně obrovskou příležitost a na straně druhé náročnou výzvu
 • Nové technologie, obchodní modely a disruptivní inovace až exponenciálně urychlují změny
  ve světě kolem nás, v celém ekonomickém a společenském prostředí
 • Enormně roste tlak na neustálé zvyšování a hledání nových cest udržení konkurenceschopnosti a zejména na předstihové vytváření konkurenčních výhod příští generace
 • Narůstají výzvy v oblasti lidských zdrojů, schopnosti přitáhnout, kreativně využít, udržet a
  rozvíjet lidský potenciál
 • Masivní automatizace a robotizace, telematizace, zapojování umělé inteligence (AI) přináší nové nároky na neustálý rozvoj znalostí, dovedností a schopností, které jsou klíčové pro úspěch v novém digitálním světě
 • Stávající a budoucí lídři podnikání musí:
  – správně pochopit kontext a podstatu těchto tektonických, vše prostupujících změn
  – umět se svým týmem stanovit relevantní vizi a strategii
  – osvojovat si a neustále rozvíjet způsobilosti nezbytné pro zvládnutí výzev a příležitostí digitální transformace
  – zajistit komplexní proměnu svých organizací : řídit účinnou digitální transformaciv všech procesů, rychleji než konkurence zvládnout přechod na nové obchodní av provozní modely, s předstihem zajistit osvojení způsobilostí klíčových pro budoucnost, inovovat lidský potenciál firmy při širokém využití digitálně zprostředkované a umocněné práce, kultivovat tomu všemu odpovídající firemní kulturu