#DigiLeaderSM STRATEGY, INNOVATION & LEADERSHIP ACADEMY ON-LINE

Interaktivní workshopy na platformě Cisco Webex : ROZVOJ VŮDČÍCH ZPŮSOBILOSTÍ PRO ÉRU DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE


Program #DigiLeaderSM vzniká jako odezva na požadavek klientů a účastníků programu #InterLeader® 2020-21 na kratší on-line verzi rozvojového programu v oblasti strategického myšlení, digitální transformace, řízení inovací a změn, obchodních modelů digitální ekonomiky, rozvoje digitálně podporovaných vůdčích způsobilostí a transformace firemní kultury.


CÍL :

Umožnit zapojení většího počtu lídrů a manažerů do časově a finančně méně náročného projektu, který selektivně zprostředkuje know-how inovativního programu InterLeader® on-line formou.


#DigiLeaderSM připravujeme ve spolupráci se společností Cisco Systems při využití jejího špičkového videokonferenčního systému a kolaborační platformy Webex.


ROZSAH :

18 půldenních modulů rozčleněných do 3 trimestrů.

1. trimestr : Šest čtyřhodinových on-line modulů v měsících březen – červen 2021, zahájení 30.3.2021

2. trimestr : Šest čtyřhodinových on-line modulů v měsících březen – červen 2021, zahájení 14.9.2021

3. trimestr : Šest čtyřhodinových on-line modulů v měsících březen – červen 2021, zahájení 18.1.2022

Témata 1. trimestru :

 

TÉMA

Lídr programu

TERMÍN

#1

Dovednostní ekonomika a exponenciální vůdcovství

Jan Zadák   

30.3. 2021, 9:00-13:00

#2

Leadership Everywhere

Ondřej Landa 

Taťána le Moigne  

13.4. 2021, 9:00-13:00

#3

Inspirativní vůdčí styl @ Silicon Valley

Jan Zadák   

27.4. 2021, 9:00-13:00

#4

Autentické vůdcovství : důvěra, partnerství

Ondřej Landa

Martin Gebauer   

18.5. 2021, 9:00-13:00

#5

Digitální transformace, sdílená a platformová ekonomika

Jan Zadák   

1.6. 2021, 9:00-13:00

#6

Inventika® pro agilní týmy a digitální transformaci

Ondřej Landa

Martin Fritz   

15.6. 2021, 9:00-13:00

 

TÉMA

#1

Dovednostní ekonomikaa exponenciální vůdcovství

Jan Zadák  30.3. 2021, 9:00-13:00

#2

Leadership Everywhere

Ondřej Landa, Taťána le Moigne   13.4. 2021, 9:00-13:00

#3

Inspirativní vůdčí styl @ Silicon Valley

Jan Zadák  27.4. 2021, 9:00-13:00

#4

Autentické vůdcovství : důvěra, partnerství

Ondřej Landa, Martin Gebauer   18.5. 2021, 9:00-13:00

#5

Digitální transformace, sdílená a platformová ekonomika

Jan Zadák   1.6. 2021, 9:00-13:00

#6

Inventika® pro agilní týmy a digitální transformaci

Ondřej Landa  15.6. 2021, 9:00-13:00

Témata 2. trimestru :

 

TÉMA

Lídr programu

TERMÍN

#7

Vítězná interakční strategie a strategická architektura firmy

Ondřej Landa   

14.9. 2021, 9:00-13:00

#8

Obchodní strategie v éře digitální ekonomiky a inovace obchodních modelů

Jan Zadák

30.9. 2021, 9:00-13:00

#9

Strategická analýza - vybrané metody a nástroje

 

Ondřej Landa

Tomáš Kolář    

12.10. 2021, 9:00-13:00

#10

Strategické vůdcovství @ Silicon Valley

Jan Zadák

26.10. 2021, 9:00-13:00

#11

Strategické scénáře pro období prudkých změn - VUCA, 6D

 

Ondřej Landa

Petr Míkovec

9.11. 2021, 9:00-13:00

#12

Strategie a realizace digitální transformace

Jan Zadák

30.11. 2021, 9:00-13:00

 

TÉMA

#7

Vítězná interakční strategie a strategická architektura firmy

Ondřej Landa 14.9. 2021, 9:00-13:00

#8

Obchodní strategie v éře digitální ekonomiky a inovace obchodních modelů

Jan Zadák 30.9. 2021, 9:00-13:00

#9

Strategická analýza - vybrané metody a nástroje

Ondřej Landa, Tomáš Kolář 12.10. 2021, 9:00-13:00

#10

Strategické vůdcovství @ Silicon Valley

Jan Zadák 26.10. 2021, 9:00-13:00

#11

Strategické scénáře pro období prudkých změn - VUCA, 6D

Ondřej Landa, Petr Míkovec 9.11. 2021, 9:00-13:00

#12

Strategie a realizace digitální transformace

Jan Zadák 30.11. 2021, 9:00-13:00

PROFIL PROGRAMU #DigiLeaderSM – 1. trimestr

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

PROFIL PROGRAMU #DigiLeaderSM – 2. trimestr

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

Více.. ↵

3 VARIANTY zapojení firmy do programu #DigiLeaderSM

Varianta MINI : 4 místa v každém ze 6 modulů trimestru

24

user sessions

Varianta MIDI : 8 míst v každém ze 6 modulů trimestru

48

user sessions

Varianta MAXI : 12 míst v každém ze 6 modulů trimestru

72

user sessions

NOMINACE :


(a) BUĎ každý nominovaný účastník absolvuje všech 6 modulů (doporučená varianta)
(b) NEBO pro každý modul jsou nominováni různí účastníci podle jejich konkrétní potřeby, disponibility, motivačního účinu
(c) NEBO hybridní varianta - částečně (a), částečně (b)

VLOŽNÉ (ceny za každý jednotlivý trimestr bez DPH) :

POČET ÚČASTNÍKŮ

VLOŽNÉ

 

Cena/modul/osobu

Varianta MINI (4 místa)

132 000 Kč

za 24 user sessions

5 500 Kč

Varianta MIDI (8 míst)

240 000 Kč

za 48 user sessions

5 000 Kč

Varianta MAXI (12 míst)

324 000 Kč

za 72 user sessions

4 500 Kč

 

POČET ÚČASTNÍKŮ

VLOŽNÉ

Cena/modul/osobu

Varianta MINI (4 místa)

132 000 Kč

5 500 Kč

za 24 user sessions

Varianta MIDI (8 míst)

240 000 Kč

5 000 Kč

za 48 user sessions

Varianta MAXI (12 míst)

324 000 Kč

4 500 Kč

za 72 user sessions

 

 

REGISTRACE :

Kontaktní formulář : Vyplňte laskavě na záložce PŘIHLÁŠKA

E-mail : Zaslat krátké sdělení na adresu dorotea@inventa.cz nebo landa@inventa.cz

 

REFERENCE – první ohlasy: Více.. ↵

„Byl jsem příjemně překvapen, jak plnohodnotná online verze InterLeader dokáže být! Samozřejmé vysoké nasazení lídrů programu, vhodně doplněné interaktivním zapojením účastníků formou diskusí k vybraným tématům v „breakout rooms“, jejich vtažení formou hlasování a anket a hlavně práce paralelních týmů na tvorbě průlomového business modelu ve sdíleném dokumentu v reálném čase učinily tento způsob tréningu velmi efektivním.
Strategický rámec v pojetí programu InterLeader / DigiLeader využiji pro lepší strukturování strategie naší společnosti, včetně účinné vizualizace vzájemných vazeb strategických projektů k dosažení firemní vize.

Simply Great! Těším se na další online sessions!“

Ing. Jiří Václavík, Managing Director, Austin Detonator s.r.o.

 

„Program gradoval, závěr byl nejzajímavější. Portfolio klíčových způsobilostí a konkurenčních výhod mi pomohlo spoustu myšlenek nově strukturovat. Ondro, tebe chválím, že ses dělil o své zkušenosti. Dávám Tobě i ostatním lektorům velké body, že jste byli schopni dát něco ze sebe, své zkušenosti, konkrétní návrhy – to je to, co chci slyšet…. Jsem z toho nabitý, hrozně mě to bavilo. Také pochvala za onlinovou formu, která není jednoduchá – skvěle jste to připravili, mně se moc líbilo, jak to celé fungovalo.“

Marek Chmiel, CEO, DataSpring, s.r.o. – Aricoma Group

 

„ …. very different…. getting in touch with the leadership best practice. Inspiring moments. …. really interesting know-how sharing leadership program. Big up and respect to Jan Zadák for the content and inspiration. Unique personality, wide perspective and experience from Silicon Valley brought to our region. I have not met many people like Jan Zadák around, if any ... big thanks also to the other program participants for sharing their experience and views.“

Miroslav Bielčík, CEO / Managing Director @ Commander Services

 

„Složitá doba si vyžádala přesun části programu InterLeader do digitálního prostoru. Byť jsem zastáncem osobní interakce, byl jsem velmi mile překvapen autentičností modulu a propojením všech účastníků. Celý dvoudenní program byl výborně připraven nejen po stránce obsahové, ale i technické. Na platformě Webex společnosti Cisco Systems Ondřej Landa s Janem Zadákem účastníkům umožnili prakticky živé setkání, jako vždy se sdílením obrovských zkušeností a názorů. To vše ve vysokém pracovním tempu! Inspirativní je pro mě samotné pojetí a možnosti online modulu. V jejich podání bude akademie DigiLeader nepochybně jedinečným plnohodnotným programem a nikoliv „pouhou“ náhradou prezenční formy!“

Ing. Tomáš Koňařík, Deputy CEO, Head of Services, Techem, spol. s r.o.

 

 „V záplavě pestré nabídky školení a tréninků nabízí program InterLeader Ondřeje Landy velmi zajímavou alternativu. Připravte se na opravdu velmi intenzivní trénink, který začíná již detailní přípravou a v rámci samotného modulu vhodně kombinuje teoretické principy s best practices a prací v týmech. Vše je doplněno o zajímavé prezentace hostů, kteří za sebou mají pestrou manažerskou kariéru a doslova vás zasypou zkušenostmi z praxe. A to vše nově na on-line platformě, kterou Ondřej spolu s Doroteou ovládali bravurně a snažili se maximálně eliminovat slabiny tréninků probíhajících on-line. Program InterLeader, dle mého názoru, snese srovnání s tím nejlepším, co lze v současné době absolvovat.“

Ing. Roman Vala, Technical Director, Austin Detonator, s.r.o.

 

„Je toho strašně moc. … Odnáším si koncept „nightmare“ konkurent, který za několik let úplně shodí náš byznys – tady jste mi opravdu pomohli. … Nový business model znamená nový trh …. Hledání kompromisů při tvorbě strategie není dobře. Pokud chceme mít výrobek, po kterém zákazník touží, tak to musí být bez kompromisů…. Komodizace je jenom nedostatek fantazie… a další a další. Je toho strašně moc …“

Ing. Karel Šíra, Sales Director, Austin Detonator, s.r.o.

 

„Každou věc jsem se snažil na své úrovni parafrázovat do toho, v čem se pohybujeme v těžební společnosti. Inspirací a poznámek mám mraky – 15 stránek. Moc děkuji, pro mě to bylo velmi přínosné. Ze všeho, co jsem v InterLeaderu prošel, jsem něco použil – doufám, že dobře. Děkuju Ondrovi, děkuju hostům – našim Guest Leaders.“

Ing. František Peterka, vedoucí údržby, Vršanská uhelná a. s. - Sev.en Group

#DigiLeaderSM - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQs) :

Jaké jsou klíčové přínosy programu #DigiLeaderSM ? Více.. ↵
 • Uvědomělé přijetí / osvojení si specifické vůdčí orientace :angažující se, sebemotivovaná spoluodpovědnost, samozřejmé, aktivní, uvědomělé “situační” (situation-specific) přijímání rozmanitých (10) vůdčích rolí a jejich inspirované / dovedné naplnění
 • Posílení autentického partnerství účastníků v úsilí vedení firmy při odstraňování překážek “změny systému”→ s minimálním rizikem a maximální efektivností urychlit realizaci sdílené vize digitální transformace
Pro jaký specifický firemní kontext je program #DigiLeaderSM vhodný ? Více.. ↵

Především pro ty firmy a organizace, které sdílejí tato základní východiska a akcenty :

 • Leadership everywhere („shared and servant leadership“) = prostor pro proaktivní zapojení každého jednotlivce a všech týmů, iniciativní přejímání vůdčí role, jak třeba a jak možno
   
 • Důraz na vůdcovství a klíčové dovednosti pro digitální transformaci (proto Inventa-Silicon Valley Program in Strategy, Innovation & Leadership)
 • Rozvoj organické proinovační firemní kultury jako dominantní („all-permeating“) kvality a aspirace transformace a rozvoje
Jaká je minimální kritický počet účastníků pro účinný přenos know-how a zkušeností z programu #DigiLeaderSM ? Více.. ↵

Doporučujeme tento přístup :

 • Zapojit alespoň 8, lépe 12 klíčových osobnosti, neformálních autorit, opinion makers („influencers“)
 • Soustředit se na vybranou oblast businessu, resp. klíčovou část organizace, vybrat Core Team pro tuto oblast a zvolit DigiLeaderSM jako základní leadership průpravu tohoto core týmu
 • Realizovat podpůrný přenosový program :
  • DigiLeader-sharing stand-ups, využít materiálů, které účastníci programu obdrží
  • Založit osobní (nebo lépe týmový) akční plán SUSTAIN-ENHANCE-INTRODUCE-DROP
  • Vést absolventy k odpovědnosti za angažovaný přenos poznatků a organický rozvoj agilní kultury (veřejné „závazky“, osobní OKRs, ….)