Reference

Zúčastněné podniky 1995 – 2018

2N Telecom, a.s. * Adastra Corporation * Aero Vodochody, a.s. * ADW Holding, s.r.o. * ALBI Česká republika, a.s. * Aliachem, a.s. * Anect, a.s.Armatury Group, a.s. * Assecco CR, a.s. * Autel, s.r.o. * Barum Continental, a.s. * Benzina, a.s. * BOS Automotive Products CZ s.r.o. * Carling, s.r.o * Cembrit Bohemia, a.s. * COFFEEBREAK s.r.o. * Czech Coal, a.s. * ČEPS, a.s. * ĆEPRO, a.s. * Česká rafinérská, a.s. * Český Mobil a.s. * ČESKÝ TELECOM a.s. * ČEZ, a.s. * ČKD DIZ, a.s. * CPI Hotels, a.s. * ČSOB Leasing, a.s. * DesignSkola, s.r.o. * Edscha Automotive, * Egis Praha, s.r.o. * Endata, a.s. * EnBW Energy Trading GmbH * ESA Logistika spol. s r.o. * Eurest CZ, s.r.o. * Eurotel, a.s. * Eurotel Slovakia, a.s. * eYello CZ, a.s * GIST, s.r.o. * Goodyear Dunlop Tires CZ, s.r.o. * Granitol, a.s. * GTS Novera, a.s. * Hewlett – Packard s.r.o. * Hotel InterContinental Praha * Hydrosystem Project, a.s.Cheming, a.s. * Chemopetrol, a.s. * ICZ, a.s. * IKEA HANIM, spol. s r.o. * ICOM Transport, a.s. * Indet Safety Systems, a.s. * ING Management ServicesIVAX Pharmaceuticals s.r.o. * Jihomoravské inovační centrum * Johnson& Johnson ČR, s.r.o. * Johnson Controls, automobilové součástky, k. s.Kaučuk, a.s. * Keramika Horní Bříza, a.s. * Kiesel, s.r.o. * KCT Data, a.s. * Kofola, a.s. * Komerční banka, a.s. * KOMIX, s.r.o. * Kordárna, a.s. * KUPEG Úvěrová pojišťovna * Letiště Praha, s.p. * Lear Corporation Czech, s.r.o. * Linde Gas, a.s. * Linet, spol. s r.o. * LogicaCMG, s.r.o. * Manpower CR, s.r.o. * Masterfoods, kom. spol. * Mediatel, a.s. * MERO ČR, a. s. * Mero Kralupy * Microsoft ČR, s.r.o. * Mora Gorenje, a.s. * net4net, a.s. * Omnia, a.s. * Orange Slovensko, a.s. * Ostroj Opava, a.s. * Paramo, a.s. * Pivovary Staropramen, a.s. * Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. * Plzeňský Prazdroj, a.s. * PosAm, spol. s. r. o. * POTOMAC CFI a.s. * Pražská energetika, a.s. * Pražská teplárenská a.s. * PREměření, a.s. * PREdistribuce, a.s. * Preciosa a.s. * Proseat, s.r.o. * Roxtec CZ, s.r.o. * Saar Gummi Czech s.r.o. * SAHM, s.r.o. * Sevis Brokers, o.c.p., a.s. * SERVISBAL OBALY s.r.o. * Siemens Business Services spol. s r.o. * Sev.en EC, a.s. * Skanska CZ a.s. * Slovak Telekom, a.s. * Slovenský hodváb, a.s. * Slovenský plynárenský priemysel, a.s. * Slovnaft, a.s. * Sochorová válcovna TŽ, a.s. * Spolana, a.s. * Středočeská plynárenská, a.s. * Škoda Auto, a.s. * Škoda Holding a.s. * Škoda Hutě, Plzeň, s. r. o. * Škoda TVC, s.r.o. * Tauris, a.s. * TIC Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o. * T-Mobile Czech Republic, a.s. * Total Solutions, s.r.o. * TrimLeader, s.r.o. * TRUMF International s.r.o. * Třinecké železárny, a.s. * Unipetrol Rafinérie a.s. * Velux CZ, s.r.o. * Vítkovice Steel, a.s. * Vodafone,a.s. VVT – Vítkovice válcovna trub, a.s. * Zátiší Catering Group, a.s. * Zentiva, a.s. ZVVZ a. s. * Železárny a drátovny Bohumín, a.s.


Vybrané ohlasy a reference na program InterLeader ® 2005-2018

“InterLeader v Česku nemá konkurenci a je potřebný.“ Michal Veselý, generální ředitel, Credento úvěrová pojišťovna

“Program InterLeader považuji za výbornou inspiraci jak pro střední, tak i vrcholové manažery. Poskytuje široký záběr témat, zároveň zprostředkovává zkušenosti celé řady domácích i zahraničních firem. Hosté z řad zajímavých osobností dávají programu švih a činí jej velice atraktivním.” David Brož, generální ředitel,
Velux ČR a SR

„Linde Gas se dlouhodobě účastní akcí pořádaných Inventou, protože vždy přináší zajímavé impulsy pro řízení podniku. Také do projektu InterLeader vysíláme již několik let vedoucí manažery. Účast v tomto strategickém a inovačním programu významně napomáhá rozvoji jejich vůdčích způsobilostí.“ Petr Choulík,
předseda představenstva, Linde Gas

„Díky, Ondřeji, bylo to opět moc milé, dobře se s tebou na těchto věcech pracuje, protože dokážeš diskusi navést přesně na sweet spot tématu, o kterém to má být.“ Jan Červinka, prezident, Adastra Group

“Vrátil jsem se z Vašeho kurzu nabitý energií do inovací! Jsem rozhodnut metodu Sokrates využít.” Ladislav Horčička, majitel a generální ředitel, Servisbal Obaly

„Je neuvěřitelné jaký máte network a důvěru vrcholových manažerů, kteří jsou ochotni sdílet svoje know-how. Zatím nelituji ani jedné minuty, kterou jsem na InterLeaderu strávil.“ Petr Chládek, CEO, JIC Jihomoravské inovační centrum

„Odjížděla jsem nadšená. Moc se mi to líbilo a v hlavě mi zůstalo mnoho podnětů a inspirací.“ Daniela Sobieská, ředitelka, TIC Technologické centrum Zlín „Mrzí, že už to zkončilo. Tak příjemná parta a k tomu ještě mnoho užitečných poznatků, to neni časté.“ Václav Liška, ředitel, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

„Díky za skvělé dny – čekal jsem hodně a realita byla ještě dál. Celou cestu mi v autě běžely myšlenky, jak a kde všude by šlo inventické postupy aplikovat v Elektrárně Temelín.“ Bohdan Zronek, člen představenstva, ředitel Jaderné divize, ČEZ, a.s

„Implementuji principy tvůrčí segmentace do našich zákaznických strategií a v organizaci to sklízí positivní ohlasy :-). Diky za inspiraci a nové znalosti!“ Josef Brož, obchodní ředitel, VELUX Česká Republika, s.r.o.

„Tento kurs velmi předčil moje očekávání. Tempo, obsah a způsob použití byly maximálně vyhovující. Neztrácel se čas zbytečnostmi a základními znalostmi. Ve srovnání s mnoha zahraničními a většinou lokálních skutečně vyčnívá.“ Hana Šmídlová, personální ředitelka, Hewlett Packard, s.r.o.

„Systematičnost a produktivnost přednesené metody…. aplikovatelnost do praxe bez žádné zásadně obtížné přípravné fáze.“ Marek Sláčík, Director, Acquisition and Channel Marketing, Český Mobil a.s.

„Obzvláště oceňuji, že program poskytuje komplexní rámec / metodu, řešení pro můj problém.“ Vítězslav Ernest, generální ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

„Pochopil jsem systém, který mi pomůže produktivněji a kvalitněji trávit čas s mými spolupracovníky.“ Pavel Hlinka, generální ředitel, Hotel InterContinental, Praha

„…Celkově velmi dobrý program – zejména poměr mezi teorií a praktickými poznatky z praxe… hravost, zapojení lidí, týmová práce.“ Jiří Musil, generální ředitel, Egis Praha, s.r.o.

„Nejpřínosnější jsou bohaté diskuse, iniciativa všech zúčastněných…“ Rostislav Wozniak, generální ředitel, Sochorová válcovna TŽ, a.s.

„Velmi cenná metodika a technika kreativního procesu, kreativního řešení příležitostí a problémů … setkání s kolegy z jiných odvětví.“ Martin Bureš, generální ředitel, Medtronic Czechia, s.r.o.

„Kurs měl obrovský přínos : témata se zevšeobecňují, myšlenky obohacují. Všichni se mohou zapojit a být velmi produktivní. Zrodila se spousta velmi praktických a inspirativních řešení.“ Luděk Běláč, výrobní ředitel, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

„Za nejpřísnosnější považuji jasnou strukturu, kombinaci přednášky a workshopu.“ Zdeněk Fait, generální ředitel, Lear Corporation Czech s.r.o.

„…. sebereflexe, připomenutí věcí chování, které jsou klíčové.“ Petr Novotný, generální ředitel, Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.