ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V jakých skupinách se vyučuje?

Pracujeme v plénu (výklad, příklady/vysvětlení práce s metodikami), v oborových skupinách (např. energetika, IT), resp. ve firemních týmech při aplikaci metod, technik a nástrojů na řešení konkrétních problémů rozvoje firmy

Složení účastníků s může modul od modulu měnit - někteří účastníci absolvují všechny moduly celého programu, jiní se účastní  jen vybraných modulů.

Jak bude početný letošní ročník ?

V jednotlivých modulech se typicky schází 12-18 účastníků

V jakém rozsahu dochází ke spolupráci s lektory?

Program je intenzivní, často pracujeme i po večeři.

Vedoucími lektory, metodiky, konzultanty, kouči, kteří garantují kontinuitu a strategickou logiku celého programu jsou Ondřej Landa a Jan Zadák. Jsou přítomni ve všech modulech a nesou odpovědnost za kvalitu programu a řešení všech individuálních potřeb účastníků.

Kdo jsou další lektoři, potkám se všemi z nich, budou mě školit?

V každém modulu vystupují 1-3, výjimečně čtyři Guest Leaders – generální ředitelé, členové správních rad, majitelé firem, výkonní ředitelé (personální, marketingoví,..) - členové vrcholového vedení předních společností. Ve 1-2 hodinách představí své manažerské a životní zkušenosti, vize a zodpoví všechny dotazy účastníků.

Jejich přehled naleznete na https://www.interleader.cz/lidri-programu/

Jak lze následně konzultovat konkrétní případy? Je to součástí podpory v rámci programu?

Konzultační podpora není neomezená.

Jako strategičtí a transformační konzultanti jsou Ondřej Landa a Jan Zadák účastníkům k dispozici v průběhu celého programu. Na běžné dotazy reaguji i telefonicky a po mailu. Posoudíme všechna aplikační řešení a doporučíme vhodné způsoby jejich dopracování. V řadě případů to vedlo k samostatným poradenským projektům, které si účastníci (zpravidla podnikoví ředitelé) objednali.

Guest Leaders jsou většinou velmi otevření debatě a jsou ochotni poradit. Nejsou však placeni za časově náročnější konzultace.

Jaké jsou výhody resp. nevýhody oproti studiu např. MBA

Výhod je celá řada a naleznete je na homepage programu #InterLeader® https://www.interleader.cz/

Je výstupem i nějaký certifikát ?

Ano, závěrem program získají účastníci osvědčení o absolutoriu

Jaká je cena a jak se platí ?
#InterLeader 2020-21 – 10 modulů, 21 dnů
     
  Základní vložné Early bird vložné
(do 3.4. 2020)
  KOMPLEXNÍ ÚČAST na celém programu
1 účastník 300 000 Kč + DPH 270 000 Kč + DPH
2 účastníci 560 000 Kč + DPH 520 000 Kč + DPH
3 účastníci 790 000 Kč + DPH 750 000 Kč + DPH
  JEDEN MODUL SAMOSTATNĚ – 2 denní
1 účastník 33 000 Kč + DPH 30 000 Kč + DPH
2 účastníci 62 000 Kč + DPH 56 000 Kč + DPH
3 účastníci 86 000 Kč + DPH 79 000 Kč + DPH
  JEDEN MODUL SAMOSTATNĚ – 3 denní
  alikvótně

Odvoláte-li se na tyto  FAQs, přiznáme Vám slevový režim „early bird“

Můžete se registrovat i na jednotlivé moduly – mají společnou logiku, vzájemně se doplňují, ale jsou „samonosné“. Je proto též možno nominovat kolegy pro případ, že by se Vám objevila nepředpokládaná časová kolize.

Je možno platby rozložit, třeba na 10 dílčích modulů ?

Ano, ale bereme to jako účast v samostatných modulech – přicházíte o výhodu slevy za blokovou registraci

V jakém jazyce probíhá výuka a jak je znalost angličtiny důležitá pro porozumění ?

Tuzemský program je veden v češtině, anglickou terminologii uvádíme pouze podpůrně, pro lepší pochopení kontextu.

Máte někde seznam referencí?

Ano, výběrová hodnocení účastníků naleznete na str. 4 programové brožury, více jich najdete na https://www.interleader.cz/reference/

Pro koho je studium vhodné a pro koho naopak ne?

Vhodné pro:

- vrcholové manažery a majitele firem, kteří hledají novou inspiraci ke svým dosavadním zkušenostem a chtějí si osvojit účinné metody a nástroje moderního podnikatelského řízení včetně moderních nástrojů digitální ekonomiky

- manažery, kteří hledají nadstavbovou průpravu v oblasti tvorby strategií, řízení změn a inovací, rozvoje kreativity a vůdcovství včetně moderních nástrojů a „best practices“ digitální ekonomiky

- šéfy / majitele firem, kteří připravují tvorbu nové strategie, transformaci firmy, digitalizaci, rozvoj firemní kultury a hledají inspiraci od špičkových lídrů podnikání a zkušených strategických konzultantů

- manažerské talenty, lídry budoucnosti, do jejichž rozvoje chtějí investovat jejich firmy i oni sami

Nevhodné pro :  

- čerstvé absolventy vysokých škol bez praktických manažerských zkušeností

- manažery, kteří hledají jen informace a nechtějí vložit úsilí do řešení reálných problémů rozvoje svého podniku

- manažery, kteří usilují o širokou manažerskou průpravu akademického typu (včetně finančního managementu, logistiky, procesního