PhDr. Ing. Ondrej Landa, CSc. 

Ing. Jan Zadák, PhD.

Program #InterLeader 2019-20 staví  na unikátních odborných způsobilostech a řídících, resp. transformačních zkušenostech svých hlavních lektorů, koučů, konzultantů – Ondřeje Landy a Jana Zadáka – a kombinuje je s inspiracemi a praktickými zkušenostmi desítek Guest Leaders – majitelů firem, CEOs, výkonných ředitelů, členů představenstev a dozorčích rad špičkových korporací, zahraničních firem, úspěšných start-upů, inovačních agentur.

Ondřej Landa v sobě spojuje unikátní mix : na jedné straně je silnou vůdčí osobnosti, která s nezkrotnou energií inspiruje a vede lidi k nadstandardním kreativním výkonům … a současně jim poskytuje  systémově propracované instrumentárium metod a technik, které podporují účinná inovativní řešení strategických a transformačních problémů a projektů. Vše je prostoupeno filozofií vůdčího humanistického psychologa Carla Rogerse a tedy hluboce LIDSKY ORIENTOVANÉ. Dokáže tak vytvářet souhru a rámec bytí v organizaci … umí originálním způsobem lidi spojovat, zaktivizovat … navodit pozitivní myšlení, osvojit si novou platformu důsledně konstruktivní spolupráce, účinně překonávat sklony k destruktivní komunikaci, eliminovat negativismus, odvalit balvany sebestřednosti, egoismu, škodlivé rivality …

Jan Zadák přináší svébytný, v českých podmínkách výjimečný, styl vedení a řízení lidí, který ho vynesl až na pomyslné nebe manažerského světa – do nejvyššího vedení společnosti Hewlett Packard v pozici Executive Vice President, kdy odpovídal za prodej v celosvětovém měřítku a řídil při tom 170.000 lidí. Povedlo se mu to díky výjimečnému talentu pro kvalitní řízení vztahů … vždy pracoval s empatií a respektem k druhým, jak dokazuje jeho mimořádná kariéra.

Na konkrétních příkladech ze své praxe účastníky seznámí s přístupem, který aplikoval a který je kvintesencí soudobých teorií vedení lidí v digitální době : dát lidem prostor, vážit si jich, stavět je před úkoly, které jsou atraktivní osobní výzvou…

Guest leaders

 

Ing. Ladislav BLAŽEK

Ladislav Blažek  52 let.

Zakladatel a generální ředitel společnosti  Blažek Holding a.s.  ve které drží 90ti procentní podíl. Skupina je největším českým oděvním podnikem s tržbami téměř 600mil Kč.

Začal podnikat v oboru pánské mody ještě jako student strojní fakulty ČVUT v roce 1992.

Je rozvedený a má tři dcery.

Ve volném čase rád sportuje a cestuje.  

Módní dům Blažek je  lídrem trhu s pánskou módou v  kategorii dosažitelného luxusu.  Provozuje  24 značkových prodejen v česku a 8 na Slovensku.  E-shop byl spuštěn v roce 2013. Aktivní je rovněž v luxusním segmentu  Made to Measure. Tuto prémiovou službu nabízí v nově otevřeném luxusním krejčovství v Praze 1, Nekázanka  11.

Společnost Vestimentum se specializuje na návrhy a výrobu profesního oblečení a uniforem. Na tržbách celé skupiny se podílí cca 25ti procenty.  

 

Mgr. Bc. Kamil ČERMÁK, MBC

Kamil Čermák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na finance (Bc.), následně pokračoval ve studiu na Erasmus University Rotterdam – Master of Business Communication (Mgr.). Při studiu načerpal pracovní zkušenosti jako reportér a moderátor hlavní zpravodajské relace České televize. Následně působil jako mluvčí a poradce ministra průmyslu a obchodu ČR a v roce 1996 se stal ředitelem PA konsorcia v TelSource (ATT, KPN, SwissCom) v ČR.

Od roku 1998 do roku 2004 byl výkonným ředitelem divize Corporate accounts ve společnosti SPT Telecom / Český Telecom. Poté zastával pozici výkonného ředitele pro obchod a marketing v Českých aeroliniích.

V roce 2005 nastoupil do Skupiny ČEZ jako první generální ředitel společnosti ČEZ Polska, kde se aktivně podílel na vstupu Skupiny ČEZ na polský trh a akvizici elektráren Skawina a Elcho. Mezi roky 2008 a 2012 působil jako generální ředitel společnosti ČEZnet a po fúzi s ČEZData jako generální ředitel ČEZ ICT Services.

Mezi roky 2012 a 2016 působil jako předseda představenstva a pověřený generální ředitel vydavatelského domu Economia a společností Forum Karlín, Luxury Brand Management a Asental NV.

1. května 2016 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti ČEZ ESCO, a.s.. Pod jeho vedením společnost ČEZ ESCO získala majoritu ve 20 společnostech nové energetiky a dosáhla tržeb ve výši 5,5 mld Kč (2018).

Kamil Čermák je prezidentem Institutu členů správních orgánů, členem dozorčí rady nadace Naše dítě a členem poradního sboru prezidenta ICT Unie (oblast Smart Cities).

 

Mgr. Jiří FEIST

Jiří Feist je člen představenstva EP Power Europe, zastává funkci ředitele pro strategii (CSO) v EP Energy. Předtím působil jako ředitel pro strategický a obchodní rozvoj ve skupině ČEZ a jako ředitel pro strategii v ČEPS. Během své třicetileté kariéry v odvětví elektrické energie zastával Jiří Feist také různé pozice v asociacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, District Heating a Svaz průmyslu České republiky, a podílel se na řadě mezinárodních projektů. Jiří Feist je držitelem magisterského titulu z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

 

Ing. Martin GEBAUER, MBA

Vystudoval ekonomii a management na Stavební fakultě VUT v Brně, magisterskou práci obhájil na londýnské City University. Kariéru začal v mezinárodním auditu u společnosti Ernst & Young v Česku a Spojených státech. Složil zkoušky certifikovaného účetního znalce ACCA ve Velké Británii.

Po manažerské zkušenosti u britské firmy investující do španělského turistického byznysu (Aliten Group) měl osm let na starosti správu aktiv pro středoevropského developera Orco.

V Českých Radiokomunikacích, do kterých přišel v roce 2011, byl nejprve finančním ředitelem. V lednu 2014 jej nový vlastník, australská finanční skupina Marquarie, uvedla do pozice generálního ředitele ČRa. V dubnu 2019 přešel na pozici generálního ředitele společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) pro region střední a východní Evropy s odpovědností za vyhledávání nových investičních příležitostí, komunikaci se zainteresovanými stranami a za aktivní správu portfolia společnosti MIRA v tomto regionu.

Je členem zastupitelstva města Říčany u Prahy. Jako předseda finančního výboru se věnuje městskému rozpočtu a financím města. Podařilo se mu stabilizovat finanční situaci města, zefektivnit výběrová řízení, přejednat nevýhodné dodavatelské smlouvy a domluvit lepší podmínky úvěrů.

 

Martin  HAUSENBLAS, MBA

Ústecký patriot : Ústí je moje srdeční záležitost a kudy chodím, tudy přemýšlím, jak život Ústečanů posouvat k lepšímu. Studoval jsem zde, a kromě toho, že zde dnes podnikám a žiji, působím i v zastupitelstvu města, kam jsem byl zvolen za sdružení PRO Ústí. Jsem také autorem populární facebookové skupiny I Love Ústí.

Férový podnikatel : Roku 2000 jsem spoluzaložil firmu ADLER Czech, která je dnes jedním z největších výrobců a vývozců reklamního textilu v Evropě. Sídlíme a daně platíme v Ústí, zboží překládáme v Ostravě. Celou výrobu se nám daří dělat ekologicky zcela bez odpadů.

Dlouhodobý zájem o téma udržitelné dopravy mě přivedl ke spuštění populární aplikace Liftago, která propojuje pasažéry přímo s řidiči taxíků. Pro cestující to znamená rychlejší, spolehlivější a solidnější taxislužbu, pro taxikáře víc zakázek s pevně stanoveným poplatkem za každou objednávku. Věřím v čisté podnikání. V roce 2010 jsem proto s cílem vrátit do českého byznysu poctivost založil sdružení Podnikáme bez korupce, kterému dodnes předsedám.

Filantrop : Snažím se být užitečný svému okolí. Umožnit mladým lidem naučit se jazyk, získat vzdělání a zkušenosti, aby se pak vrátili domů a pomohli svému kraji. To je cíl a smysl Stipendijního fondu Renesance, který jsem společně s Ústeckou komunitní nadací založil v roce 2010 a který každoročně podporuje studenty z Ústeckého kraje vyjíždějící na zahraniční univerzity.

Podporuji humanitární projekty v nejchudších afrických zemích.

Také jsem například pomáhal ústeckému Činohernímu studiu nalézt azyl poté, co se jej minulé vedení města rozhodlo zlikvidovat.

 

Ing. Jan KAMENÍČEK

Jan Kameníček je absolventem Fakulty elektrotechniky na ČVUT v Praze. Téměř celou jeho profesionální kariéru absolvoval v oboru informačních technologií v mnoha různých manažerských pozicích. Již ve společnosti Digital Equipment byl od roku 1994 členem nejvyššího vedení a řídil servisní jednotku Multivendor Customer Support. Fúzí se společností Compaq posléze rozšířil svoji působnost na celou divizi Compaq Global Services, a při následném spojení s firmou Hewlett-Packard dostal za úkol založit a vybudovat outsourcingovou obchodní jednotku. Díky jejímu úspěšném rozjetí převzal následně řízení všech 3 servisních divizí začleněných do HP Services. V těchto rolích získal široké zkušenosti z oblasti prodeje a dodávky komplexních IT projektů, a zároveň značnou praxi v akvizicích, fůzích a vzájemné integraci firem podobných i značně odlišných kultur.

Od roku 2008 zastával pozici generálního ředitele české pobočky společnost HP. Současnou pozici generálního ředitele HPE (Hewlett Packard Enterprise) zastává od roku 2015, kdy se rozdělila původní mateřská společnost Hewlett-Packard na dvě, samostatné obchodní společnosti. Zároveň je i obchodním ředitelem pro prodej do segmentu největších zákazníků.

Ze soukromých zálib jsou to zejména sportovní activity jako golf nebo turistika, duchovní stránku zabírá zejména jóga a její filosofie.

 

Ing. Petr KARÁSEK, MBA, LL.M

Petr Karásek je majitelem a jednatelem poradenské firmy Ascalae, s.r.o., místopředsedou České asociace interim managementu. Výrazně uspěl jako generální ředitel a krizový manažer společnosti TATRA TRUCKS v letech 2013-2015 a opětovně v letech 2018-2019. Má bohaté technické, obchodní i manažerské zkušenosti z dlouholetého působení ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault V.I.. Od roku 2001 se věnoval restrukturalizacím a krizovému řízení ve výrobních, převážně strojírenských firmách. Manažersky se podílel například na záchraně a oživení Škody Transportation, prováděl restrukturalizaci strojírenských společností AWELD, DISA Industries, KORD Group, Jablonex Group a dalších firem. Je absolventem strojní fakulty VUT Brno, MBA na Sheffield Hallam University a postgraduálně vystudoval korporátní, obchodní a pracovní právo na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně. Externě přednáší na téma krizové řízení na VŠE.

 

Ing. Tomáš KOLÁŘ, MBA, CEO, Linet Group

Tomáš Kolář je výkonným ředitelem společnosti Linet, která se zabývá výrobou a prodejem vybavení pacientských pokojů a vybavením domovů důchodců. Ve společnosti Linet pracuje na různých pozicích již od roku 1994. Ve své pozici je zodpovědný za rozvoj výrobkového portfolia, inovace, výzkum, vývoj a výrobu. Linet exportuje své produkty do více než 100 zemí Světa. V závodech Linet Group se v roce 2015 vyrobilo celkem 90 000 lůžek pro zdravotnictví a domovy důchodců.

Od roku 2010 se Linet pod vedením Tomáše Koláře obchodně zaměřil na strategický rozvoj na trhu v USA, kde v roce 2016 dosáhl obratu 50 mil. USD. Linet utržil v roce 2015/16 celkem 3,6 mld. Kč, celkově Linet Group dosáhla tržeb 230 mil. EUR.Tomáš v roce 1994 graduoval na ČVUT Praha, fakultě elektrotechniky a titul MBA získal v roce 2013 na London International Business School. Od roku 2006 přednáší marketing na ČVUT, fakultě biomedicínského inženýrství. Od roku 2010 je předsedou asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Czechmed.

 

Ing. Petr KOPŘIVA, Ph.D.

Celý svůj profesní život strávil Petr Kopřiva v bankovním a IT sektoru.

Od prosince 2018 je jako Head of Strategy Execution Office odpovědný za transformaci finanční skupiny NN (Nationale Niederlanden) v České republice v agilní digitální finanční instituci. V letech 2015 – 2018 ve společnosti ING Pojišťovna ČR zastával pozici obchodního ředitele přímé distribuce a ředitele pro Multichannel Marketing & Customer Care.

12 let pracoval v Komerční bance, nejprve jako projektový manažer, poté jako šéf útvaru rozvoje přímých kanálů a přímého marketingu a nakonec jako Manager of Channels and Direct Marketing. Mezi úspěšné projekty, o které se zasadil v Komerční bance, patří nové internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, druhé telefonní centrum či prodej vybraných bankovních produktů online.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Své zkušenosti začal sbírat již při studiu vysoké školy v IT jako programátor. Záhy se od programování přesunul k analýze, projektovému řízení a konzultacím ve společnosti Komix, s.r.o.. Rovněž se angažoval v žurnalistice a v průběhu postgraduálního studia učil na dvou vysokých školách. Před nástupem do KB také realizoval několik projektů v australském Sydney.

 

Mgr. Michal KRAUS, MBA

Od října 2019 je členem představenstva společnosti České dráhy, a.s. a náměstkem generálního ředitele ČD pro provoz.

Od února 2004 do června 2019 generální ředitel (v letech 2014-2018 také předseda představenstva) společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (PMDP). Klíčovými projekty se v době jeho působení staly projekt Plzeňská karta, mnohdy referenční projekt ve vztahu k obdobným projektům městských čipových karet (realizován od roku 2004) a v oblasti veřejné dopravy největší PPP projekt v rámci Evropy „Vybudování nové dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy, provozovaných na území města Plzně“ – projekt v hodnotě 12 mld. Kč s délkou trvání 29 let.

Od léta 1993 do září 2002 zastával různé pozice ve středním a posléze vrcholovém managementu společnosti ŠKODA, a.s. a ŠKODA Holding, a.s. v Plzni a v létech 2000 – 2002 se jako člen představenstva aktivně podílel na restrukturalizaci uvedené společnosti a její záchraně. Od podzimu 2002 do října 2003 pracoval pro ČSA, a.s. v pozici viceprezidenta pro řízení lidských zdrojů.

Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni (1988), postgraduálního studijního programu FF a PF UK „Europeum“ (1997 – 1998), Executive programme CMC Čelákovice (2001 – 2002), InterManager (2006 – 2007) a Law and Business Management BIBS – Nottingham Trent University UK (2010 – 2014). V létech 1989 – 1993 pracoval pro Český rozhlas a následně pro privátní vydavatelství a privátní rozhlasovou stanici.

 

Ing. Taťána le MOIGNE, CEO, Google Czech Republic, s.r.o.

Vystudovala informatiku na VŠE, poté pracovala ve společnosti Abakus Distribution a následně pro nadnárodní korporace Digital Equipment a v letech 1994–2003 pro Microsoft. V něm od pozic v Praze přešla na nadnárodní místa v Mnichově a v Londýně. Od roku 2006 řídí českou pobočku společnosti Google. Zakládala ji jako jediný zaměstnanec v roce 2006. V té době nabízel Google čtyři služby v češtině a dosahoval 17% podílu ve vyhledávání. Taťána le Moigne je spoluzakladatelkou obecně prospěšné společnosti 6D Academy orientované na podporu digitální transformace, mentorkou v nekomerčním programu Odyssey, podporujícím profesní rozvoj talentovaných žen v České republice. Příležitostně spolupracuje s VŠE a NY University, je lektorkou European Leadership & Academic Institute v Praze. Je členkou YPO Česká republika (Young Presidents´ Organisation).
V roce 2003 založila vlastní konzultační firmu, o dva roky později i společnost 4bambini, v rámci níž uvedla na trh stolní hry pro děti o důležitých životních hodnotách, jakými jsou slušnost, zdraví či tolerance.
Od roku 2014 je členkou dozorčí rady neziskové organizace Dobrý Anděl, od října 2015 je členkou správní rady společnosti Aspen Institute Praha.
V roce 2009 získala ocenění „Osobnost českého internetu“. Časopis Forbes ji řadí mezi „50 nejvlivnějších žen v České republice“. V roce 2014 získala cenu Osobnost HR.

 

Mgr. Ctirad LOLEK

Výkonný ředitel pro lidské zdroje Komerční banky. Má více než 25 let zkušeností jako ředitel lidských zdrojů v mezinárodních korporacích v různých obchodních segmentech, jako je automobilový průmysl (Timken: HR Manager & Statutory Person of Timken CR, Human Resource Management in BPT Manufacturing division Europe and Central and Eastern Europe sales organization.), výroba oceli (ArcelorMittal: nejprve HR Director & Member of the Board of Directors, následně General Manager - Head of Human Resources & Communication, Long Carbon Europe Division - 9 European countries + Algeria and Marocco), telekomunikační sektor (O2 Czech Republic: O2 Czech Republic Vice Chairman of the Supervisory Board, Human Resources Director) a od ledna 2019 bankovní sektor. Získal velmi široké znalosti o všech aspektech řízení lidských zdrojů včetně zapojení zaměstnanců a komunikace, efektivnosti organizace, řízení změn, vedení a rozvoj lidí, řízení výkonnosti, řízení talentů, podniková kultura, vztahy s odbory, odměňování a benefity , HR systémy, digitalizace HR. 

 

Ing. Marián MAREK

Marián Marek, generální ředitel a spolumajitel bratislavské informatické společnosti PosAm, od roku 2009 součásti skupiny Slovak Telekom. Absolvent Elektrotechnické fakulty SVŠT (dnes Slovenské technické univerzity). V roce 1984 nastoupil do Dusla Šaľa jako informatik a projektový manažer. Od ledna 1991 pracuje v PosAmu. Prošel pozicemi obchodníka, produktového manažera, ředitele divize, v roce 1993 se stal ředitelem firmy. V roce 1994 se stal spolumajitelem a krátce poté celou firmu odkoupil. Pod jeho vedením se PosAm stal jednou z největších a nejvýznamnějších slovenských informatických společností – především díky přímo posedlé snaze o špičkovou kvalitu a dokonalost všech procesů. Toto trvalé úsilí přineslo prestižní titul Recognized for Excellence in Europe udělený EFQM – Evropskou nadací pro řízení kvality, první na Slovensku vůbec. Zájem velkých korporací a odprodej majoritní části firmy Slovak Telekomu byl přirozeným důsledkem. Marián Marek nadále zůstává v čele své firmy.

 

Ing. Petr MÍKOVEC

Petr Míkovec působí ve Skupině ČEZ od roku 2004. Do roku 2013 odpovídal jako ředitel útvaru Rozvoj podnikání ČEZ, a.s. za přípravu a realizaci nové strategie pro skupinu ČEZ. V roce 2014 se stal místopředsedou představenstva a investičním ředitelem společnosti ČEZ Nová energetika, a.s. s odpovědností za rozvoj podníkání, akvizice a investice. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem této společnosti a odpovídá za správu investičního fondu Inven Capital, SICAV, a.s. Pod jeho vedením InvenCapital uskutečnil 10 venture investic do dynamických technologických společností s potenciálem exponenciálního růstu : Sonnen Batterie, Tado, Sunfire, Cloud & Heat, ETF, Vulog, Cosmo Tech, Driivz, CyberX, Neuron soundware a plní očakávání svých zřizovatelů na zhodnocení investovaného kapitálu.

Před nástupem do ČEZ, a. s., Petr Míkovec působil šest let v Patria Finance.

Petr Míkovec vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Na University of California Berkeley získal mezinárodní diplom v oboru Business Administration. Je absolventem certifikačního programu InterDirector® pro členy správních orgánů.

 

 Ing. Luboš PAVLAS

Luboš Pavlas je od roku 2010 vrcholným manažerem energetické skupiny Sev.En Energy. Od října 2018 je prezidentem a CEO celého holdingu vlastněného Pavlem Tykačem. Odpovídá za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en Energy v ČR i v Evropě.

Od v letech 2013-2018 působil jako generální ředitel Elektrárny Chvaletice, a.s., v letech 2010-2013 zastával funkci generálního ředitele ve společnosti Czech Coal. a.s.

V letech 2004-2009 byl zaměstnán ve skupině ČEZ. Tři roky zastával pozici generálního ředitele ČEZ Bulgaria a country manažera skupiny ČEZ v Bulharsku, předtím působil jako specialista pro oblast regulace ve skupině ČEZ v Rumunsku. Do Skupiny ČEZ Luboš Pavlas nastoupil po dlouholetém působení v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva Pražské teplárenské. Řad let působil jako předseda výkonné rady Teplárenského sdružení a předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Luboš Pavlas vystudoval fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, postgraduální studium specializované na rozvoj zásobování teplem absolvoval Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Absolvoval certifikační program InterManager®, je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Ing. Alexander Pilař, MBA

Alex se pohybuje 20 let v globálních exekutivních a non-exec rolích v oblasti IT a logistiky.

Začínal v DHL Express CZ, kde se v roce 1996 stal Managing Director. Od roku 2000 působil v UK na pozici EMEA CIO, v roce 2004 stál v čele projektu vybudování globálního datového centra DHL v Praze, které dnes zaměstnává okolo 2000 lidí.

V letech 2008 přešel do Bonnu nejdříve na pozici CIO, aby se později stal COO v divizi DHL Supply Chain zaměstnávající přes180,000 lidí.

V roce 2015 převzal řízení IT Service, globální organizace dodávající kompletní IT služby všem divizím a zákazníkům DPDHL s obratem CZK16mld. V roli Managing Director, EVP IT byl podřízen přímo CEO DPDHL a působil také v mnoha Global Advisory Boards tech firem jako například CISCO, Oracle a BT.

Alex vystudoval ČVUT a Ashridge Management College, je ženátý, má dvě dcery a žije v Praze.

 

PhDr. Petr POKORNÝ

Petr Pokorný je od června 2016 personálním ředitelem Masarykovy univerzity. Před tím 3 roky působil jako personální ředitel pro střední a východní Evropu farmaceutické skupiny Walmark. Jeho posláním je nastavit vysoké mezinárodní standardy v oblasti práce s lidmi a rozvoje lidského potenciálu. V letech 2007-2011 působil jako personální ředitel společnosti Zentiva a po jejím převzetí společností sanofi-aventis se podílel na formování generické divize sanofiaventis. V letech 2011 – 2012 řídil úsek lidských zdrojů v české soukromé firmě Fosfa.

Vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně na filozofické fakultě obor pedagogika a společenské vědy. Do personalistiky vstoupil v roce 1993, kdy nastoupil do společnosti Hartmann-Rico jako personální ředitel. V Hartmann-Rico se brzy stal členem představenstva a postupně přebral zodpovědnost i za další oblasti : správu, logistiku, služby.Od roku 2001 do roku 2004 zde byl zodpovědný i za personalistiku ve střední a východní Evropě. Od roku 2004 do roku 2007 působil ve společnosti Barum Continental jako ředitel personální divize. Získal titul HR Manažer 2008.

 

RNDr. Kiril RIBAROV, Ph.D.

Kiril Ribarov vystudoval informatiku na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Po dokončení studia se věnoval počítačovému zpracování přirozeného jazyka. Byl členem projektových výzkumných týmů. Věnoval se přednáškám z oblasti strojového učení, statistiky a rozhodování. Zabýval se také teorií a praxí manažerského rozvoje. V letech 1996-2007 pracoval jako vědecký pracovník a pedagog na Karlově Univerzitě v Praze (jeho studie v oblasti jazykových technologií byla v roce 2006 oceněna jako nejlepší práce v celosvětové soutěži společnosti IBM), vyučoval na univerzitách v ČR a v zahraničí, byl ředitelem fakulty ekonomiky a managementu na Anglo-americké vysoké škole v Praze a přednášel v řadě mezinárodních MBA programů. V letech 2008 – 2015 pracoval v elektrárenské společnosti ČEZ. Zde se účastnil strategických HR projektů, prošel několika HR pozicemi, a od roku 2009 vedl útvar Rozvoj lidských zdrojů.

V období 2016-2017 vedl jako řídící partner konzultační agenturu People & Companies.

Od prosince 2017 je inovačním manažerem oblasti Výroba ve Škoda Auto, a.s.

 

Ing. Tomáš RUTRLE, MBA

Od roku 2013 je Tomáš Rutrle spoluvlastníkem a generálním ředitelem společnosti KOMIX s.r.o., která se zaměřuje na poskytování ucelených řešení informačních systémů a IT služeb.

Má bohaté zkušenosti z oboru informačních a komunikačních technologií, které získal ve společnosti Fujitsu Technology Solutions, s.r.o., kde od roku 2003 do roku 2010 působil na pozici generálního ředitele pro Českou republiku, a rovněž ve společnosti Siemens, nejprve na pozici obchodního ředitele divize komunikačních sítí, od roku 2001 pak ve funkci regionálního ředitele prodeje Siemens AG v Mnichově, kde byl zodpovědný za projekty mobilních GSM sítí v různých evropských zemích.

Tomáš Rutrle je absolventem pražské ČVUT a MBA programu Sheffield Hallam University. Po absolutoriu pracoval jako vývojový pracovník ve Fyzikálním ústavu ČSAV a později v ČKD Polovodiče. Je rovněž absolventem strategicko-inovačního programu InterLeader®.

 

Ing. Milan SAMEŠ, MBA

Milan Sameš (1968), má mnohaleté zkušenosti z oboru informačních technologií a telekomunikací.

V současné době působí jako Group CEO ve společnosti KKCG Technologies, která je největší českou skupinou v oblasti IT služeb. Do skupiny patří společnosti AUTOCONT, Cleverance, AEC a Dataspring, které mají více než 2000 zaměstnanců a konsolidovaný obrat okolo 7 miliard korun.

Milan též působí jako předseda představenstva ve společnosti Enrian Partners a.s., která se pohybuje v oblasti digitální transformace a inovací.

V minulosti působil v řídících rolích několika významných firem: byl generálním ředitelem Oracle v České republice, delší dobu pracoval ve společnosti Ness Technologies (tehdy kotované na americké burze NASDAQ), kde vedl nejdříve její české zastoupení a později se stal prezidentem pro Evropu.

Na přelomu tisíciletí působil na různých pozicích ve firmě Nokia Networks. Má též zkušenosti ze soukromého podnikání, v devadesátých letech vybudoval úspěšnou lokální IT společnost, která na trhu působí dodnes. Milan je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT a získal MBA z Nottingham Trent University.

 

PaedDr. Libor SEHNAL

PaedDr. Libor Sehnal vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a UK Praha – postgraduální studium – personální management. Od roku 1993 pracuje v personálním odboru firmy AGC Flat Glass Czech a.s. (dříve Glavunion Teplice a Glaverbel Czech). Od roku 1998 v této firmě zastává pozici personálního ředitele. V rámci skupiny a.s.AGC Flat Glass Czech zastává také další funkce: Předseda představenstva a. s. Střední škola technická AGC , Správní rada UJEP Ústí nad Labem – člen, Vědecká rada UJEP Ústí nad Labem – člen, Vědecká rada Ústavu techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem – člen, Nadace Bonum Commune – člen správní rady.

Je architektem inovačního systému InnoWiz, který se zavádí v celé skupině AGC.

 

Ing. Michal Stachník

Michal Stachník působí v oboru informačních technologií už téměř 25 let. V březnu 2015 přichází do čela Cisco ČR ze společnosti VMware, kde pracoval od roku 2007 na různých pozicích, naposledy jako Country manager pro Českou republiku a Slovensko a následně jako Regionální manager East Europe.
V průběhu předchozí profesní kariéry se zabýval řízením obchodních týmů nebo rozvojem partnerské sítě ve společnostech Symantec, IBM a Sun Microsystems. Michal Stachník získal inženýrský titul na Vysokém učení technickém v Brně v oboru počítačová věda. Je mu 45 let, je ženatý a má dvě děti. Hovoří anglicky, slovensky a polsky, jeho zálibou je umělecká fotografie.

 

Ing. Tomáš TĚŤHAL, CSc

Vystudoval ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, obor jaderná chemie. Diplomovou a doktorskou práci zpracoval a obhájil ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů  v Dubně u Moskvy (zaměření Separace izotopů s pomocí laseru).

Od roku 1994 založil a je spolumajitelem a ředitelem několika společností - většinou zaměřených na využití mikro- a nanostrukturovaných materiálů, počítačem generovanou holografii, ochranu proti padělání, nanostrukturovanou optiku. Jeho firmy patří těchto oblastech ke světové technologické špičce, (například IQ Structures s.r.o., Active Optix s.r.o., API Optix s.r.o., IQS nano s.r.o., Optaglio, s.r.o.).

Tyto firmy dostaly řadu významných ocenění v ČR (například Česká hlava pro společnost Optaglio) i ve světě (například Best Origination v oblasti holografie pro společnost IQ Structures).

 

Ing. Barbara VENTER

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na mezinárodní vztahy a manažerskou psychologii a sociologii. Největší profesní část života působila jako konzultant / lektor / trenér / projektový manager se zaměřením na systémy řízení výkonnosti, týmovou spolupráci a podnikovou kulturu / komunikaci. Vnitrofiremní komunikace a řízení transformačních změn je její hlavní kvalifikací.

Je zkušeným management consultantem v oblasti řízení změn, budování firemní kultury, procesního řízení a řízení výkonnosti. Ve společnosti Deloitte zastávala pozici manager. Pracovala na projektech zaměřených na procesní reengineering a na zvyšování výkonnosti pomocí systému odměňování založeném na jasně definovaných a měřitelných cílech. Pro společnost Walmark pracovala jako interim personální ředitelka.

Mezi její bývalé klienty patří společnosti a organizace T-Mobile, Mostecká uhelná společnost, Nová huť - ArcelorMittal, České Radiokomunikace, Pražská energetika, Ministerstvo zahraničních věcí, Matador, ČEZ, Preol, Čepro, Magistrát hlavního města Prahy, Plzeňské městské dopravní podniky.

V letech 2010-2021 jako GUEST LEADERS projektu Interleader® vystoupili

 • Ivan Balogh (Director, Human Capital, Plzeňský Prazdroj)
 • Gabriel Berdár (BVI, MOG Assistance, dříve CEO Český Telecom, Dell, Xerox)
 • Pavel Bobošík (CEO, Ekran OAO, Novosibirsk, dříve majitel a GŘ Sahm)
 • David Brož (CEO Velux CR)
 • Stanislav Bruna (předseda představenstva a GŘ, MERO)
 • Tomáš Budník (CEO O2)
 • Jiří Cienciala (senátor, dříve předseda představenstva a GŘ Třinecké železárny)
 • Pavel Cyrani (člen představenstva, ředitel divize Strategie ČEZ)
 • Kamil Čermák (CEO, ČEZ ESCO)
 • Jiří Černý (viceprezident, TPCA Kolín)
 • Jan Červinka (President, Adastra Group)
 • Luboš Čipera (CEO, Mediatel)
 • Jiří Devát (dříve CEO, Cisco Systems CR, CEO, Microsoft CR)
 • Zbyněk Frolík (zakladatel, generální ředitel, Linet Group)
 • Martin Gebauer (místopředseda představenstva a GŘ, České Radiokomunikace)
 • Tomáš Halík (prezident, Česká křesťanské akademie)
 • Josef Havelka (dříve marketingový ředitel, Česká spořitelna, CEO Leo Burnett)
 • Engelbert Hetzmannseder (regionální ředitel, Eaton CEE)
 • Petr Chládek (ředitel, JIC – Jihomoravské inovační centrum)
 • Petr Choulík ( předseda představenstva, Linde Gas)
 • Pavel Kafka (prezident, Česká manažerská asociace, dříve generální ředitel, Siemens ČR)
 • Jan Kameníček (Managing Director, Hewlett Packard Enterprise)
 • Petr Karásek (generální ředitel, Tatra Trucks)
 • Hana Krbcová (generální ředitelka, ČEZ Korporátní služby)
 • Vratislav Kulhánek (CEO, Industrial Advisors, dříve předseda představenstva a DR, Škoda Auto)
 • Milan Kuncíř (generální ředitel, Preol – Agrofert Holding)
 • Pavel Kysela (CEO, Adastra CR)
 • Ondřej Landa (zakladatel, majitel, vedoucí partner, Inventa)
 • Roman Latuske (generální ředitel, Economia)
 • Libor Láznička (generální ředitel, Barum Continental)
 • Marek Liška (HR Director, Mall.cz)
 • Taťána le Moigne (CEO, Google CR)
 
 • Marián Marek (generální ředitel, PosAm –T-Mobile)
 • Eduard Míka (investor, zakladatel APP Systems, člen dozorčích rad, Netrail Holding, COO, Mall.cz)
 • Petr Míkovec (předseda představenstva a GŘ, ČEZ Nová energetika a InvenCapital)
 • Ladislav Možný (viceprezident, pojišťovna AXA, dříve viceprezident, T-Mobile CR)
 • Ivo Němeček (CTO, Cisco Systems CR)
 • Ľubomír Páleník (předseda předstravenstva a GŘ, Hartmann-Rico)
 • Eduard Palíšek (generální ředitel,Siemens ČR )
 • Luboš Pavlas (President & CEO, Sev.en Group)
 • Jiří Pavlíček (CEO, Aspironix, dříve CEO, Johnson & Johnson ČR)
 • Ivan Pilný (ministr financí ČR, dříve CEO, Microsoft CR, Předseda představenstva a GŘ Český Telecom)
 • Vladimír Piskáček (ředitel redakcí, Economia)
 • Petr Pokorný (personální ředitel Masarykova Univerzita, dříve Walmark, sanofiaventis, Zentiva)
 • Kiril Ribarov (Innovation Manager, Škoda Auto)
 • Miloslav Rut (partner, BDO-IT, dříve CEO, Foxconn, CEO, Cisco Systems CR)
 • Tomáš Rutrle (spolumajitel, generální ředitel, Komix)
 • Milan Sameš (Group CEO and Chairman of the Board, Aricoma Group (KKCG)
 • Libor Sehnal (personální ředitel, ACG Flat Glass Czech)
 • Pavel Sodomka (jednatel, SimpleCell)
 • Ivan Souček (předseda dozorčích rad ČEPRO a MERO)
 • Michal Stachník (CEO, Cisco Systems CR)
 • Martina Šmidochová (personální ředitelka Dimension Data, dříve Microsoft ČR)
 • Miloš Štěpanovský (ředitel, JE Dukovany, ČEZ)
 • Gabriela Tamchynová (personální ředitelka, Economia)
 • Tomáš Těťhal (zakladatel, spolumajitel, generální ředitel, IQ Structures)
 • Roman Týc (zakladatel, Paralelní polis a diverzně-umělecké skupiny Ztohoven)
 • Jiří Václavík (ředitel divize Automotive, Gumotex, dříve GŘ, ISS Indet Security Systems)
 • Barbara Venter (zakladatelka a ředitelka, DesignSkola.cz)
 • David Vrba (CEO, 3M CR)
 • Jan Zadák (dříve Member of the Executive Council & Executive Vice-President, Global Śales, Hewlett Packard Corp.)
 • Bohdan Zronek (člen představenstva, ředitel jaderné divize, ČEZ)