Obchodní strategie v éře digitální ekonomiky a inovace obchodních modelů


Převratná digitální transformace zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví, všechny segmenty trhu a umožňuje zásadní změnu obchodních modelů. Tato bezprecedentní změna představuje klíčové výzvy (a rizika pro ty společnosti a instituce, které ji podcení), ale i jedinečné obchodní příležitosti.

Pro mnoho firem nastal správný čas na revizi, popřípadě změnu jejich obchodní strategie a modelu podnikání. Vaše obchodní vize a strategie musí odrážet vaši širší celofiremní i produktovou vizi a strategii a zejména redefinovat vaše tržní příležitosti v tomto novém digitálním kontextu.

Promýšlejte, jak vaši zákazníci a konkurenti (současní, ale i ti budoucí!), vaši dodavatelé a další obchodní partneři mění své obchodní strategie jako důsledek digitální transformace. Musíte neustále posilovat a rozvíjet obchodní konkurenceschopnost své společnosti v digitálním světě. Jinak riskujete ztrátu relevantnosti a již v blízké budoucnosti zásadně ohrozíte svou tržní pozici.

KLÍČOVÉ TEZE MODULU

Prodej výsledků firmy a služba zákazníkům je úkolem všech zaměstnanců firmy, nikoliv jen prodejního oddělení.

Kreativní tržní segmentace a inovace prodejních kanálů vám umožní nalézt a využít nové tržní příležitosti.

Na zlepšování vaší prodejní efektivity, ziskovosti a výsledků musíte neustále pracovat při stále účinnějším využití digitálně umocněného marketingu a nových možností umělé inteligence (AI).

Se vstupem do éry dovednostní ekonomiky, ve které si všichni globálně konkurují, závisí vaše obchodní výsledky především na lidech, jejich schopnostech a na tom, jak je dokážete vést a motivovat.

Vysoká spokojenost zákazníků je základem udržitelnosti vašeho byznysu a je výsledkem správného nastavení a rozvoje klíčových procesů včetně procesů pro řízení prodeje a prodejních týmů.

Disruptivní technologie a inovace pro digitální „customer care“ včetně umělé inteligence zásadně ovlivní vaši schopnost úspěšné rozvíjet váš byznys a dosahovat trvale udržitelných výsledků

Bezpečnost a ochrana osobních údajů je klíčovým předpokladem a nezbytnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost vašeho byznysu

Playbook pro sales leadership: využijte ověřených přístupů, poznatků, metodologií a “best practices”, abyste dokázali úspěšně vytvořit, nastavit, řídit a rozvíjet vaší obchodní strategii

Obsah modulu

 • Obchodní strategie v éře digitální ekonomiky a její návaznost na firemní a produktovou strategii

 • Obchodní modely digitální ekonomiky

 • Kreativní segmentace a strategie efektivního pokrytí a rozvoje trhu

 • Nastavení a rozvoj klíčových procesů pro řízení prodeje a prodejních týmů

 • Řízení a rozvoj prodejní efektivity a profitability

 • Využití technologií a inovací pro rozvoj vztahů se zákazníky – umělá inteligence (AI), „digital customer care“, atd.

 • Sales management v praxi - nastavení a rozvoj efektivní spolupráce mezi prodejem, marketingem a dalšími odděleními a týmy

 • Tvorba, vedení a rozvoj obchodních týmů a rozvoj jejich klíčových schopností a dovedností v digitálně transformované firmě

 • Implementace obchodní strategie – váš playbook

 • Případová studie: Obchodní strategie Vaší firmy a akční plán její implementace

Co se v rámci modulu naučíte

 • Jak vytvořit obchodní strategii v globálním a historickém kontextu masivní technologické a tržní transformace

 • Jak nastavit efektivní model podnikání a obchodní metodologii

 • Jak vytvořit moderní segmentaci trhu, unikátní „value proposition“ a správnou cenovou strategii

 • Jak nastavit efektivní GTM a pokrytí trhu a systematicky zlepšovat prodejní efektivitu a výkony

 • Jak budovat a rozvíjet vztahy se svými zákazníky a zabezpečit jejich spokojenost a loajalitu – aneb marketingová a „customer care“ strategie v praxi

 • Jak vytvořit a rozvíjet efektivní systém řízení a vedení prodejních týmů

 • Jak strategicky přistupovat k budování, vedení, motivaci, odměňování a rozvoji vysoce výkonných prodejních týmů

 • Jak nastavit, rozvíjet a vést efektivní spolupráci mezi vaší prodejní organizací a ostatními částmi firmy